Så fungerar Sveriges lagar

Här hittar du allt som rör juridik, brott och straff

Advokat Malmö - är du utsatt för ett brott?

Att utsättas för ett brott innebär en kränkning där man också har rätt till upprättelse. Det finns emellertid vissa saker att tänka på som utsatt och en sådan handlar om att anlita en advokat i Malmö.

Många tänker att advokatens roll är att försvara den person som är misstänkt för brottet. Det stämmer, men det finns även en annan sida av myntet. Även som utsatt så kommer man att behöva juridisk expertis och hjälp med att få den egna talan framförd.

Vid en rättegång så blir den advokat i Malmö man anlitar ett så kallat målsägarbiträde och kostnaden för ett sådant är ingenting man behöver betala själv - den kostnaden täcks av statliga medel.

Målsägarbiträde vid sexualbrott

Det finns olika typer av brott och det finns således också flera olika typer av behov av professionell rådgivning och juridiskt stöd av en advokat i Malmö. Ser man till rollen som målsägarbiträde så finns det framförallt ett typ av brott där behovet av en sådan blir extra viktigt och detta i samband med ett sexualbrott.

Många kvinnor vittnar nämligen om att bevisbördan förflyttas från förövare till offer i dessa typer av brott. Istället för att fokus läggs - i samband med exempelvis ett polisförhör - på att hitta en gärningsman och på att samla bevis mot en misstänkt så ställs frågor som inte har med saken att göra. Vad hade du på dig? Hur mycket hade du druckit? Hu många har du legat med tidigare? Frågorna är insinuanta och irrelevanta - och i många fall direkt kränkande.

Har man som utsatt en advokat i Malmö vid sin sida - vilket är möjligt även vid de initiala polisförhören - så har man också en trygghet i att dessa frågor leds undan och att fokus hamnar på rätt saker. Samma sak gäller även i den framtida rättegången.

3 Jun 2023