Så fungerar Sveriges lagar

Här hittar du allt som rör juridik, brott och straff

Aktieägaravtal – delägarskap med regler

Om du tänker köpa aktier i ett onoterat bolag, ska du se till att det finns ett aktieägaravtal. Låt en advokat med kunnande om bolagsrätt lämna ett förslag.

Du har blivit erbjuden att köpa aktier i ett intressant utvecklingsbolag inom miljöteknikområdet. Förutom att du kommer att äga 20 procent av bolagets kapital och röster, kommer du att arbeta aktivt i bolaget. Du har kunnande om bolagets verksamhet, men du är inte ekonomiskt förmögen. Genom att pantsätta din villa, tänker du skaffa fram pengar till ditt aktieköp.

Din kontaktperson på banken är inte lika entusiastisk som du. Finns det något genomtänkt och korrekt aktieägaravtal i bolaget, frågar banktjänstemannen. Det tror du inte, men du vet att bolagsordningen innehåller en hembudsklausul.

Aktieägaravtal i fåmansbolag

Något modstulen informerar du ägarna till bolaget att du inte kan skaffa fram pengar. De vill dock ha med dig i bolaget, eftersom de vill få nytta av ditt kunnande. Att upprätta ett aktieägaravtal ser de inte som ett problem. En advokat med kunnande om bolagsrätt anlitas. Advokaten vet av erfarenhet vilka frågor som brukar bli föremål för tvister i ett fåmansbolag.

Aktieägaravtal kommer att innehålla en rad viktiga paragrafer till skydd för dig och de andra delägarna. Ni kommer överens om vilka beslut som skall tas enhälligt. Det innebär att du som minoritetsägare i praktiken får vetorätt i flera frågor. Det kan gälla tillsättande av ledande chefer i företaget. Du kan blockera ett beslut om nyemission av nya aktier. Banken blir nöjd med aktieägaravtalet och du får låna pengar för ditt aktieköp.

Ta reda på mer om aktieägaravtal på denna sida: aktieägaravtal.net

26 Apr 2023