Så fungerar Sveriges lagar

Här hittar du allt som rör juridik, brott och straff

Fortbildning med en advokatkurs

Även om man både har en gedigen utbildning och yrkesvana behöver man hänga med i det senaste i branschen. Fortbildning är något viktigt även för en jurist. Anmäl dig till en advokatkurs.

Det finns flera sätt att skaffa sig den nödvändiga uppdateringen i jobbet. Man kan leta på nätet eller läsa i informationsskrifter, men att sitta ensam och läsa är inte alltid det optimala.

Man kan till exempel anmäla sig till en advokatkurs i Stockholm och få sin fortbildning samtidigt som man skapar kontakter med andra i branschen. Det är en situation alla vinner på och ett givande sätt att lära sig nya saker.

Alltid uppdaterad om lagen

Som advokat har du klienter av alla de slag, och de förväntar sig professionell hjälp av dig oavsett vilket ärende det handlar om. Det är viktigt att du hänger med i förändringarna när det kommer nya lagar och när regler ändras. Att gå en advokatkurs ger dig alla nödvändiga kunskaper om det senaste i branschen och fördjupning om specialområden.

Nätverksbyggande är också en stor del av verksamheten för både jurister och revisorer. Det är bra att ha kontakter med andra och kunna konferera med dem när man stöter på något problem eller någon speciell frågeställning. Särskilt i branscher där man arbetar ensam på sitt kontor är det värdefullt att kunna ringa en vän som kanske har mött samma problem i sitt yrke. Man kommer i kontakt med omvärlden när man går en branschanpassad utbildning, får ett utökat kontaktnät och känner att man har uppdaterade kunskaper.

27 Jun 2021