Så fungerar Sveriges lagar

Här hittar du allt som rör juridik, brott och straff

En fastighetsjurist i Stockholm har ett stort ansvar

Det vilar ett enormt ansvar på alla jurister. En fastighetsjurist i Stockholm är inget undantag. Det gäller att ha koll på alla lagar och förordningar.

Som fastighetsjurist i Stockholm kan du ha många olika uppdrag. Det är mycket administrativt arbete kombinerat med kundkontakt. En dag kan du förhandla om hyran till en fastighet. Andra dagar gäller det vem som äger ett servitut. Du får ta uppdrag som gäller tomträtt. Andra uppgifter kan vara att ta reda på vem som har entreprenadrätt till ett bygge. Din uppgift är att hjälpa din kund så det flyter på så lätt som möjligt. Det kan hända att du får medla om det uppstår en tvist mellan olika aktörer på marknaden. I ett sådant sammanhang ska du se till att alla blir nöjda och belåtna. Då har du gjort ett riktigt bra jobb.

En fastighetsjurist uttrycker sig på flera sätt

En fastighetsjurist i Stockholm behöver kunna förstå alla juridiska termer. Du ska kunna förklara vad de innebär. Helst på ett språk som varenda en kan förstå. Det ska helst vara enkelt och lättfattligt. Alla lagar är ju skrivna med krånglig text. Då blir det kanske lite svårt att tala om det på ett lätt sätt. Du som är fastighetsjurist har ett stort ansvar för att alla ska förstå innebörden av det du säger. Du behöver alltså kunna formulera dig på mycket svår, byråkratisk svenska. Samtidigt förklarar du det lättfattligt när du är med en kund. Ett riktigt trolleritrick.

16 Apr 2022