Så fungerar Sveriges lagar

Här hittar du allt som rör juridik, brott och straff

Blogg

RSS

Misshandel – tips på hur man förebygger våldssituationer

8 Feb 2024

Att råka ut för en misshandel är ett brott som ska polisanmälas när det inträffat. För att undvika misshandel finns det lite tips och råd man kan ta till sig.

Att undvika misshandel kan låta lätt, men i själva verket är det inte alltid det. Ofta är en misshandel ett ögonblicksverk man inte varit beredd på. Det finns flera olika typer av misshandel. En typ av misshandel är när förövaren är okänd. En annan misshandel kan vara en sådan som sker inom ett förhållande.

För att undvika att bli misshandlad finns det ändå tips och råd. Ett av dem är att vara observant på omgivningen man rör sig i. Det betyder inte att man ska gå och misstänka var och varannan medmänniska, det mår man inte bra av. Däremot kan man ibland ha en magkänsla om att någon inte är som den ska vara.

Förebygg eventuell misshandel med en självförsvarskurs

Då kan man exempelvis larma polisen som kan komma och ta hand om personen. Det kan ju exempelvis vara en påverkad person som gör att man känner obehag. Ett annat tips är att man lär sig någon form av självförsvar. Som tjej är det lätt att hitta exempelvis självförsvarskurser för tjejer. Dock är det precis lika vanligt att det är killar som kan bli misshandlade.

Hittar man inte någon självförsvarskurs att stärka sitt självförtroende med finns det andra alternativ. Ett sätt kan vara att ägna sig åt en kampsport. Då tränar man in olika saker så det till slut sitter i benmärgen hur man gör. Ser man någon annan råka ut för en misshandel är det viktigt att ringa. Att alltid ha mobilen nära kan vara något som kan vara till stor nytta. Dessutom kan man fota eller filma om man har möjlighet. Det kan sedan bli bevismaterial om det skulle bli en rättegång.

Advokat Malmö - är du utsatt för ett brott?

3 Jun 2023

Att utsättas för ett brott innebär en kränkning där man också har rätt till upprättelse. Det finns emellertid vissa saker att tänka på som utsatt och en sådan handlar om att anlita en advokat i Malmö.

Många tänker att advokatens roll är att försvara den person som är misstänkt för brottet. Det stämmer, men det finns även en annan sida av myntet. Även som utsatt så kommer man att behöva juridisk expertis och hjälp med att få den egna talan framförd.

Vid en rättegång så blir den advokat i Malmö man anlitar ett så kallat målsägarbiträde och kostnaden för ett sådant är ingenting man behöver betala själv - den kostnaden täcks av statliga medel.

Målsägarbiträde vid sexualbrott

Det finns olika typer av brott och det finns således också flera olika typer av behov av professionell rådgivning och juridiskt stöd av en advokat i Malmö. Ser man till rollen som målsägarbiträde så finns det framförallt ett typ av brott där behovet av en sådan blir extra viktigt och detta i samband med ett sexualbrott.

Många kvinnor vittnar nämligen om att bevisbördan förflyttas från förövare till offer i dessa typer av brott. Istället för att fokus läggs - i samband med exempelvis ett polisförhör - på att hitta en gärningsman och på att samla bevis mot en misstänkt så ställs frågor som inte har med saken att göra. Vad hade du på dig? Hur mycket hade du druckit? Hu många har du legat med tidigare? Frågorna är insinuanta och irrelevanta - och i många fall direkt kränkande.

Har man som utsatt en advokat i Malmö vid sin sida - vilket är möjligt även vid de initiala polisförhören - så har man också en trygghet i att dessa frågor leds undan och att fokus hamnar på rätt saker. Samma sak gäller även i den framtida rättegången.

Aktieägaravtal – delägarskap med regler

26 Apr 2023

Om du tänker köpa aktier i ett onoterat bolag, ska du se till att det finns ett aktieägaravtal. Låt en advokat med kunnande om bolagsrätt lämna ett förslag.

Du har blivit erbjuden att köpa aktier i ett intressant utvecklingsbolag inom miljöteknikområdet. Förutom att du kommer att äga 20 procent av bolagets kapital och röster, kommer du att arbeta aktivt i bolaget. Du har kunnande om bolagets verksamhet, men du är inte ekonomiskt förmögen. Genom att pantsätta din villa, tänker du skaffa fram pengar till ditt aktieköp.

Din kontaktperson på banken är inte lika entusiastisk som du. Finns det något genomtänkt och korrekt aktieägaravtal i bolaget, frågar banktjänstemannen. Det tror du inte, men du vet att bolagsordningen innehåller en hembudsklausul.

Aktieägaravtal i fåmansbolag

Något modstulen informerar du ägarna till bolaget att du inte kan skaffa fram pengar. De vill dock ha med dig i bolaget, eftersom de vill få nytta av ditt kunnande. Att upprätta ett aktieägaravtal ser de inte som ett problem. En advokat med kunnande om bolagsrätt anlitas. Advokaten vet av erfarenhet vilka frågor som brukar bli föremål för tvister i ett fåmansbolag.

Aktieägaravtal kommer att innehålla en rad viktiga paragrafer till skydd för dig och de andra delägarna. Ni kommer överens om vilka beslut som skall tas enhälligt. Det innebär att du som minoritetsägare i praktiken får vetorätt i flera frågor. Det kan gälla tillsättande av ledande chefer i företaget. Du kan blockera ett beslut om nyemission av nya aktier. Banken blir nöjd med aktieägaravtalet och du får låna pengar för ditt aktieköp.

Ta reda på mer om aktieägaravtal på denna sida: aktieägaravtal.net

En fastighetsjurist i Stockholm har ett stort ansvar

16 Apr 2022

Det vilar ett enormt ansvar på alla jurister. En fastighetsjurist i Stockholm är inget undantag. Det gäller att ha koll på alla lagar och förordningar.

Som fastighetsjurist i Stockholm kan du ha många olika uppdrag. Det är mycket administrativt arbete kombinerat med kundkontakt. En dag kan du förhandla om hyran till en fastighet. Andra dagar gäller det vem som äger ett servitut. Du får ta uppdrag som gäller tomträtt. Andra uppgifter kan vara att ta reda på vem som har entreprenadrätt till ett bygge. Din uppgift är att hjälpa din kund så det flyter på så lätt som möjligt. Det kan hända att du får medla om det uppstår en tvist mellan olika aktörer på marknaden. I ett sådant sammanhang ska du se till att alla blir nöjda och belåtna. Då har du gjort ett riktigt bra jobb.

En fastighetsjurist uttrycker sig på flera sätt

En fastighetsjurist i Stockholm behöver kunna förstå alla juridiska termer. Du ska kunna förklara vad de innebär. Helst på ett språk som varenda en kan förstå. Det ska helst vara enkelt och lättfattligt. Alla lagar är ju skrivna med krånglig text. Då blir det kanske lite svårt att tala om det på ett lätt sätt. Du som är fastighetsjurist har ett stort ansvar för att alla ska förstå innebörden av det du säger. Du behöver alltså kunna formulera dig på mycket svår, byråkratisk svenska. Samtidigt förklarar du det lättfattligt när du är med en kund. Ett riktigt trolleritrick.

Skaffa förstärkning med en arbetsrättsadvokat i Stockholm

7 Feb 2022

Känner du dig utsatt som arbetsgivare när du ska gå in i diverse förhandlingar med fackorganisationer? Skulle du vilja ha mer på fötterna? Anlita en arbetsrättsadvokat i Stockholm nu.

Känns det som en djungel full av faror när du ska gå in i förhandlingar som arbetsgivare? Vad kan du ge? Vad är du skyldig att bidra med? Vad kan du säga nej till? Det finns mycket att sätta sig in i som arbetsgivare. Många säger rent av att om de skulle sätta sig ner och läsa alla regler de skulle behöva känna till så hade det inte blivit några pengar gjorda alls. Det är här en arbetsrättsadvokat kan komma in och underlätta för dig som företagare. Det blir lätt så att du som arbetsgivare kan hamna i underläge gentemot dina anställda och facket. Tänk att det är så många som står på dina arbetares sida men vart vänder du som arbetsgivare dig?

Arbetsrättsadvokat håller koll på lagarna åt dig

En arbetsrättsadvokat i Stockholm kan ställa sig på din sida vid förhandlingar med facket så att du inte hamnar i underläge. Du får veta exakt vad du kan ge, vad du kan säga nej till och vad det finns för gråzoner som är kluriga att röra sig i. Detta är ovärderligt för dig som företagare som anställer då du vet exakt vad facket kan be om innan de ber om det. Gå aldrig mer in i en förhandling utan förstärkning från en kunnig arbetsrättsadvokat i Stockholm. Läs mer om arbetsrätt på denna webbsida: arbetsrättsjuriststockholm.se

Våldtäkt - att hitta advokat i Göteborg

26 Jan 2022

Har man blivit utsatt för ett brott så ska man söka juridiskt stöd så fort som möjligt. Våldtäkt är ett brott och har man blivit utsatt kan man kontakta en erfaren advokat för att få hjälp.

Man behöver inte bli attackerad av en okänd gärningsman för att det ska vara våldtäkt. Att bli tvingad att göra något sexuellt som man inte vill kan vara våldtäkt. Men det kan vara svårare att bli trodd. Oavsett om det är sexuellt ofredande, övergrepp eller våldtäkt så har man blivit utsatt för ett brott. Det är viktigt att man ställer den som gjort det till svars. Det är viktigt för en själv och för den som gjort det att förstå att det är fel.

Så länge man accepterar att bli illa behandlad och utsatt för saker man inte vill så kommer beteendet att fortsätta. När man anmäler gör man det därför inte bara för sin egen skull utan för att förändra en inställning till hur man ska behandla andra.

En advokat kan ge det mod och den styrka som krävs för att anmäla våldtäkt

Det viktigaste när man blivit utsatt för våldtäkt är att bli trodd. Anlitar man en advokat som har erfarenhet av våldtäktsmål så vet de hur svårt det kan vara att få sin rätt. De vet hur gärningspersonen brukar hitta luckor och försvar för att komma undan. En förstående och kunnig advokat vet därför vad man ska vara noga med att berätta och bemöta med och ger det stöd som behövs.

Arbetstillstånd behöver inte vara krångligt

18 Dec 2021

Det finns många som när de sett hur krångligt det är att söka och få arbetstillstånd helt enkelt låtit bli att söka. Om man gör det på rätt sätt så behöver det inte vara svårt eller ta lång tid.

Kommer man från ett land som inte är med i EU så måste man ansöka om arbetstillstånd. När man läser informationen om hur det går till så ger man kanske upp hoppet. Man måste först ha fått ett arbete innan man kan söka giltigt arbetstillstånd.

Den som tar första steget för ansökan är arbetsgivaren och sedan får man slutföra ansökan själv. Det gör det ju svårare och det kan ta upp till ett år att få tillståndet.

Man kan få hjälp så att det går fortare att få giltigt arbetstillstånd

Vänder man sig till ett advokatkontor som är certifierade av Migrationsverket och som specialiserat sig på arbetstillstånd så kan hela processen bli lite enklare. Det är viktigt att alla papper fylls i på ett korrekt sätt och att man får med alla bilagor och dokument som ska bifogas.

Med yrkeskunnig hjälp kan man få detta gjort på en gång istället för att vänta på att få en förfrågan om att bifoga dem. De kan också direkt säga om det är någon idé att man ansöker eftersom de känner till kraven. Processen med ansökan för att få giltigt arbetstillstånd kan förkortas till så lite som tio dagar om den innehåller allt som ska finnas med redan från början. Det lönar sig att be om hjälp.

Fortbildning med en advokatkurs

27 Jun 2021

Även om man både har en gedigen utbildning och yrkesvana behöver man hänga med i det senaste i branschen. Fortbildning är något viktigt även för en jurist. Anmäl dig till en advokatkurs.

Det finns flera sätt att skaffa sig den nödvändiga uppdateringen i jobbet. Man kan leta på nätet eller läsa i informationsskrifter, men att sitta ensam och läsa är inte alltid det optimala.

Man kan till exempel anmäla sig till en advokatkurs i Stockholm och få sin fortbildning samtidigt som man skapar kontakter med andra i branschen. Det är en situation alla vinner på och ett givande sätt att lära sig nya saker.

Alltid uppdaterad om lagen

Som advokat har du klienter av alla de slag, och de förväntar sig professionell hjälp av dig oavsett vilket ärende det handlar om. Det är viktigt att du hänger med i förändringarna när det kommer nya lagar och när regler ändras. Att gå en advokatkurs ger dig alla nödvändiga kunskaper om det senaste i branschen och fördjupning om specialområden.

Nätverksbyggande är också en stor del av verksamheten för både jurister och revisorer. Det är bra att ha kontakter med andra och kunna konferera med dem när man stöter på något problem eller någon speciell frågeställning. Särskilt i branscher där man arbetar ensam på sitt kontor är det värdefullt att kunna ringa en vän som kanske har mött samma problem i sitt yrke. Man kommer i kontakt med omvärlden när man går en branschanpassad utbildning, får ett utökat kontaktnät och känner att man har uppdaterade kunskaper.

Att bli utsatt för våldtäkt

16 Apr 2021

Få saker är så traumatiserande som att bli utsatt för våldtäkt. Våldtäkt är ett otroligt integritetskränkande och personligt brott som dessutom ofta innebär smärta och rädsla.

En överväldigande del av alla personer som utsatts för våldtäkt är kvinnor och en lika överväldigande del av gärningsmän är just män. Det handlar i båda fallen om mer än 90%. Detta gäller förstås anmälda brott. Detta gäller för övrigt alla typer av brott - om du inte anmäler ett inbrott kommer inte heller det med i någon statistik.

Under senare år har både synen på brottet och lagstiftningen fått en välbehövlig skärpning. Vi vet idag att en stor majoritet av alla våldtäkter inte gäller överfall med en okänd gärningsman. Tyvärr handlar det oftast om personer som offret har ett förhållande med eller som är bekant eller en släkting. Oavsett vilket - det är ett oerhört grovt brott och det ska anmälas.

Hur ska du förfara om du utsatts för våldtäkt?

Du börjar med att kontakta polis. Därefter behöver du kontakta vården. Troligen har du skador som behöver dokumenteras inför den fortsatta rättsprocessen och du behöver också bli tillsedd av insatt sjukvårdspersonal. Beroende på situationen vill du kanske också få hjälp till ett tillfälligt boende eller liknande.

Du ska kontakta advokat vid våldtäkt. En jurist med rätt kunskaper och erfarenheter är oumbärlig under rättsprocessen som följer. Då våldtäkt är ett brott med fängelse på straffskalan behöver du aldrig oroa dig för kostnaden - staten betalar. Din advokat leder dig genom hela processen fram till dom.

En konkurs drabbar personalen

18 Mar 2021

Personalen kan drabbas hårt om företaget går i konkurs. Plötsligt blir de uppsagda och företaget kan inte betala ut någon lön längre. Då kan man få viss hjälp av den statliga lönegarantin.

Ibland ryktas det om att ett företag går dåligt, men konkursbeslutet kan ibland komma som en chock för personalen. De har inget annat jobb på gång och drabbas hårt ekonomiskt när deras anställning upphör. För att mildra konsekvenserna för personalen har svenska staten bestämmelser om en lönegaranti, som med ett visst belopp kan kompensera den som blivit uppsagd.

Några månadslöner och semesterersättning

Vid en konkurs är det tingsrätten som utser en advokat som konkursförvaltare. Denna förvaltare beslutar om hur konkursboets medel ska fördelas och hanterar också ärenden som kan gälla statlig lönegaranti. Det är svenska staten genom länsstyrelsen som sedan betalar ut beloppet.

Den anställde fyller i en blankett som ska skickas till konkursförvaltaren och man redogör för vilka lönekrav man har. Det gäller inarbetad semesterersättning och lön under uppsägningstiden. Oftast är det tre månadslöner som betalas ut. Den anställde har då tid att anmäla sig som jobbsökande på Arbetsförmedlingen och får ut semesterpengarna som redan är intjänade.

Det är inte roligt att bli arbetslös, men man blir inte ställd helt utan ersättning, eftersom den statliga lönegarantin täcker lönen under uppsägningstiden. I många fall kan man hitta ett nytt och liknande jobb snabbt, och i andra fall kan det faktiskt bli en företagsrekonstruktion. Då kan det hända att det nybildade företaget vid en omstart behöver få samma, rutinerade personal tillbaka igen.

Rätt att vistas i Sverige

4 Mar 2021

Personer som söker asyl gör det av olika skäl. Oavsett om den asylsökande flytt från krig, vill undkomma förföljelse eller en naturkatastrof, kan en asyladvokat underlätta processen.

Många människor som söker asyl har en önskan om att komma till Sverige, eftersom landet är känt för goda samhälleliga värderingar och bra förutsättningar för ett gott liv. Alla som söker asyl i Sverige måste dock gå igenom en asylprocess, som har målet att fastställa vilken rätt personen har att uppehålla sig i landet. Det första steget i processen är att ansöka om uppehållstillstånd, alltså rätten att bosätta sig i Sverige. Utländska medborgare som inte kan visa upp ett uppehållstillstånd eller ett annat dokument som ger dem rätt att vistas i landet, riskerar att bli utvisade. Ett uppehållstillstånd kan också dras tillbaka om personen till exempel begår ett brott under sin vistelse.

Rätt till att arbeta

När ett uppehållstillstånd utfärdats är det dags att ansöka om arbetstillstånd, vilket också är en förutsättning för ett långsiktigt liv i Sverige. Dessförinnan bör dock personen som planerar att bo och arbeta i landet redan ha fått ett erbjudande om jobb, eftersom chansen att få arbetstillstånd annars är avsevärt mindre. Tillståndet kopplas nämligen till arbetsgivaren och den typ av arbete personen kommer att utföra. Asylprocessen är för många en prövande sak att gå igenom, och därför kan det underlätta att ta hjälp av en asyladvokat. En erfaren asyladvokat är väl bekant med alla bestämmelser på området, och kan därmed vägleda den asylsökande och säkerställa att allt går rätt till. Läs mer om Asylprocessen på denna hemsida: asyladvokatstockholm.se

Besvärligt läge att vara misstänkt

2 Mar 2021

Det är verkligen inget drömläge att bli beskylld, eller vara misstänkt, för ett brott. Plötsligt befinner man sig i hetluften, blir synad och kollad och ska redogöra för alla detaljer.

Det är mycket man glömmer. Vad åt du till middag förra onsdagen? När man blir misstänkt för att ha begått en olaglig handling, måste man plötsligt redogöra väldigt detaljerat för sina förehavanden. Vem som helst kan bli skärrad och nervös inför ett förhör, oavsett om man är skyldig eller helt oskyldig till det man anklagas för. Du har faktiskt rätt till en försvarsadvokat direkt, om du ska vara med om ett polisförhör.

Advokaten hjälper dig hela vägen

Det första du ska göra är att kontakta advokat när du är misstänkt för brott. Du får då professionell hjälp av en utbildad jurist, som har många års vana vid den situation som är ny för dig. Det är tryggt, och du kan med ordning och värdighet få chans att ge din version av händelserna. Blir det rättegång, finns advokaten med där också.

Det är en del av Sveriges rättssystem att man får en försvarare även om man faktiskt är skyldig. Det kan finnas förmildrande omständigheter, och kanske orkar man inte framföra alla sina synpunkter för att man inte mår så bra. Advokaten kan tala för dig och värna om din sak på ett trovärdigt och sakligt sätt. Om du blir skyldig till att betala skadestånd kan advokaten försöka få ner summan. Blir du friad, och någon annan är skyldig, kanske du får skadestånd.

Vad är en vårdnadstvist?

18 Feb 2021

När man talar om en vårdnadstvist avses hur man ska lösa problem med vårdnad om gemensamma barn. När föräldrar separerar delar man normalt på vårdnaden om barnen. Ibland blir det inte så.

I en skilsmässa är det ofta upprörda känslor inblandade. De vuxnas känslor gentemot expartnerns spiller ofta över på de gemensamma barnen, som då inte heller mår speciellt bra. Det är därför föräldrarnas vuxenansvar att lösa den uppkomna situationen. Vuxna behöver hantera sina känslor som just vuxna medan barn måste skyddas och hjälpas.

I vissa fall är det så att gemensam vårdnad inte alls fungerar. Det kan stå klart från början eller det kan framkomma en tid efter skilsmässan. Orsakerna kan till exempel vara att en förälder utövar fysiskt eller psykiskt våld mot den andra föräldern eller mot barnen. Det kan handla om missbruk och sjukdom. Det kan handla om bostadsorter som är alltför långt isär.

Hur går en vårdnadstvist till?

Man börjar med att anlita en jurist. Juristen går igenom vad som hänt och efter utredning och stämning är det tingsrätten som beslutar om vårdnaden. Det är viktigt att förstå att det är barnets intressen som ska tillvaratas, ingen annans. Det är också viktigt att inse att vårdnad inte rör umgängesrätt.

I en vårdnadstvist försöker man få fram så mycket information om barnets situation som möjligt. Ju äldre barnet är ju mer ska man också ta hänsyn till barnets uttalade vilja. Det är inte alltid lätt, men det är alltid värt att göra allt för barnets skull. Läs mer om vårdnadstvister på denna hemsida: vårdnadgöteborg.se

Lagar och regler

2 Feb 2021

Det är mycket att tänka på när man ska bygga ett hus, en väg, en bro eller något annat liknande. Därför finns det olika yrkesgrupper som arbetar tillsammans för att skapa det bästa resultatet.

Fokus vid en byggnation brukar ligga på själva byggandet. Det är något som syns och som sakta växer fram till ett färdigt resultat. Men för att man ska komma dit så krävs det en hel del olika specialutformade avtal, ansökningar, bygglovshandlingar och liknande som ska godkännas och signeras. Vid större byggnationer brukar man därför anlita specialister på entreprenadjuridik i Göteborg. Ett tryggt och säkert sätt för alla parter som är involverade i byggnationens framskridande.

Juridikens olika fält

De som bestämmer sig för att studera juridik kan göra det inom en mängd olika områden. Väljer man entreprenadjuridik så är det oftast för att man känner att det är ett område som intresserar speciellt. Det kan vara för att man tycker om att vara delaktig i ett kreativt flöde, eller för att man tycker att själva arbetsområdet är intressant. Även om man bygger ett fritidshus eller en villa så behöver man ändå en kunskap om regler, riktlinjer och lagar.

Är man osäker kan man då få hjälp av en kontrollansvarig eller någon annan som har stor kunskap inom området. Bygglovsenheten brukar också vara behjälplig till stor del. Eller så väljer man en hustillverkare som erbjuder en totalentreprenad där man själv inte behöver göra mer än att skriva på kontraktet och betala för hus, tomt och tjänsterna.

Har ni hamnat i en vårdnadstvist?

26 Jan 2021

Har ni svårt att komma överens om vårdnaden om ert barn? Tar man hjälp av en familjerättsjurist kan man ofta lösa problemen genom medling. Det är viktigt att man utgår från barnets bästa.

Ofta uppstår en vårdnadstvist i samband med en separation och då man har svårt att komma överens om viktiga saker rörande det gemensamma barnet. Det kan exempelvis vara vilken skola barnet ska gå i eller var det ska bo och hur tiden mellan de olika föräldrarna ska fördelas. Men en vårdnadstvist kan även uppstå i ett senare skede om en av föräldrarna inte tycker att den gemensamma vårdnaden fungerar eller att den andra föräldern inte tar sitt ansvar. Ibland anser också den ena förälderns att barnet far illa eller riskerar att skadas hos den andra föräldern. Då brukar man ofta ansöka om enskild vårdnad.

Ibland är det bättre med enskild vårdnad

Upplever man problem med vårdnaden ska man söka hjälp så tidigt som möjligt för då ökar chansen att man kan lösa konflikten utanför domstol. Kommunens socialtjänst kan hjälp till och medla mellan vårdnadshavare men man kan även vända sig till en familjerättsjurist. I de fall man inte lyckas komma överens måste tvisten avgöras i domstol. Rätten utgår alltid från barnets bästa och vad föräldrarna vill har ingen betydelse. I Sverige anser man oftast att gemensam vårdnad är det bästa för barnet men inte alltid. Det kan exempelvis vara om den ena förälderns har missbruksproblem eller om barnet utsätts för psykisk eller fysisk misshandel. Mer information om familjerättsjurister hittar du här: familjerätthelsingborg.nu

← Äldre inlägg