Så fungerar Sveriges lagar

Här hittar du allt som rör juridik, brott och straff

Att bli utsatt för våldtäkt

Få saker är så traumatiserande som att bli utsatt för våldtäkt. Våldtäkt är ett otroligt integritetskränkande och personligt brott som dessutom ofta innebär smärta och rädsla.

En överväldigande del av alla personer som utsatts för våldtäkt är kvinnor och en lika överväldigande del av gärningsmän är just män. Det handlar i båda fallen om mer än 90%. Detta gäller förstås anmälda brott. Detta gäller för övrigt alla typer av brott - om du inte anmäler ett inbrott kommer inte heller det med i någon statistik.

Under senare år har både synen på brottet och lagstiftningen fått en välbehövlig skärpning. Vi vet idag att en stor majoritet av alla våldtäkter inte gäller överfall med en okänd gärningsman. Tyvärr handlar det oftast om personer som offret har ett förhållande med eller som är bekant eller en släkting. Oavsett vilket - det är ett oerhört grovt brott och det ska anmälas.

Hur ska du förfara om du utsatts för våldtäkt?

Du börjar med att kontakta polis. Därefter behöver du kontakta vården. Troligen har du skador som behöver dokumenteras inför den fortsatta rättsprocessen och du behöver också bli tillsedd av insatt sjukvårdspersonal. Beroende på situationen vill du kanske också få hjälp till ett tillfälligt boende eller liknande.

Du ska kontakta advokat vid våldtäkt. En jurist med rätt kunskaper och erfarenheter är oumbärlig under rättsprocessen som följer. Då våldtäkt är ett brott med fängelse på straffskalan behöver du aldrig oroa dig för kostnaden - staten betalar. Din advokat leder dig genom hela processen fram till dom.

16 Apr 2021