Så fungerar Sveriges lagar

Här hittar du allt som rör juridik, brott och straff

Anlita advokaten i tid

Det är dumt att skjuta upp saker som borde göras direkt. Exempelvis att bli färdig till att skriva sitt eget testamente. Det måste göras i god tid och bör utformas på rätt sätt av en advokat.

Egentligen gäller det för alla viljeyttringar, inte bara testamenten, att man ska formulera dem klart och tydligt så att man undviker framtida tveksamheter och bråk. Det gäller lika mycket för samboavtal och för avtal mellan kompanjoner. När man inte kommer överens längre, finns det ett avtal att hänvisa till.

Beställ tid hos en advokat i Göteborg

Om du bor i västra Sverige är det naturligt att du anlitar en välrenommerad advokat i Göteborg. Det finns all anledning att så att säga se om sitt hus, antingen det gäller affärer eller privata angelägenheter. Det kan också gälla generationsskiften, försäljning och uthyrning av fastigheter och många andra frågor där det krävs att man skriver ett avtal. Testamenten är något som advokaten har stor erfarenhet av och ofta konsulteras för. Som sagt, det är bättre att vara förutseende och tänka till på vad man skriver, för det kan uppstå oförutsedda situationer längre fram.

Finns det flera syskon, måste det klart framgå vem som ska ärva vad. Speciellt om det är en fastighet som har överlåtits till ett av dem. Ska det räknas som förskott på arv, gåva eller köp? Hur ska i så fall syskonen kompenseras? Man får inte göra riktigt hur som helst med sin egendom när det gäller arv. Fråga din advokat i Göteborg, så får du svar även på detta.

Särkullbarn ska inte missgynnas

Det har instiftats lagregler för att skydda barn från att bli missgynnade om den ena föräldern gifter om sig och skaffar ny familj. Särkullbarnen har rätt att ärva sin förälder, och kan kräva att få ut sina pengar direkt efter bouppteckningen. Annars brukar barn få vänta med att få sitt arv tills båda föräldrarna är borta.

Detta kan ju bli väldigt fel om man inte skyddar styvföräldern. Många har fått flytta från hus och hem för att lösa ut särkullbarnen. Men det kan också vara så att särkullbarnen är trevliga och skötsamma, medan de egna barnen blir kriminella eller missbrukare. Hur gör man så att ens eget barn inte får ärva? Det kan man ju inte helt göra enligt lagen, men en advokat har sett och hört det mesta, och han kan hjälpa till att formulera skrivelser som är juridiskt hållbara.

14 Oct 2020