Så fungerar Sveriges lagar

Här hittar du allt som rör juridik, brott och straff

Bra boktips om entreprenadjuridik

Entreprenadjuridik är ett spännande - men svårt - ämne; vill man veta mer så kan vi ge några bra boktips om just entreprenadjuridik. Men först och främst: vad är egentligen entreprenadjuridik och hur kan man ha nytta av kunskap kring detta?

Entreprenad handlar om att en beställare anlitar en entreprenör för ett arbete som antingen sker till en fastställd taxa eller som innebär att man betalar löpande; arbete ska sedan levereras inom det tid man kommit överens om. Svårare än så behöver man faktiskt inte göra det då man förklarar entreprenad.

Däremot kan man säga att det finns olika delar av entreprenad och vi kan snabbt titta närmare på några av dessa. För att förstå entreprenadjuridik så måste man också se vilka områden som juridiken kan beröra och vad den involverar.

  • Totalentreprenad: Det innebär att du som beställare anlitar en och samma entreprenör för hela projektet. Ska du exempelvis göra om i ett badrum så låter du samma företag sköta allting istället för att anlita flera mindre företag för samtliga små projekt som inkluderas - exempelvis el, plattsättning, rörmokeri och så vidare. Totalentreprenad i större sammanhang - större byggnationer - handlar även om projektering. Det innebär att beställaren överlåter allt i entreprenörens händer och att således entreprenören har det fulla ansvaret att exempelvis följa de svenska byggregler som finns.
  • Styrd totalentreprenad. Samma sak som ovan, men där beställaren har lite mer makt över själva utförandet. Det kan exempelvis handla om vissa estetiska detaljer - hur ska balkongerna se ut och vilken färg ska det vara i trapphusen. Den styrda totalentreprenaden innebär också - såklart - mer av ett delat ansvar mellan entreprenör och beställare.
  • Underentreprenad. Det är inte ovanligt att en entreprenör inte klarar av att ta hand om ett helt projekt på egen hand utan där han måste anlita underentreprenörer som bistår vid delar av projektet. Dessa kommer inte att påverka beställaren utan ansvaret ligger på entreprenören som dels ska se till att alla lagar och föreskrifter följs och som dels också måste se till att arbetet blir klart enligt den överenskomna tidsplanen. Sett till det senare så är det därför inte ovanligt att olika underentreprenörer kallas in i slutskedet av ett projekt.

Entreprenadjuridik är snårigt

Där var några av de olika entreprenader som finns. Vi kan här även nämna exempelvis industrientreprenad och utförandeentreprenad som ytterligare exempel. Den gemensamma nämnaren mellan alla dessa former handlar om juridik. Alla har olika regler och alla former har samtliga stora pengar involverade i sig. Blir någonting fel så kan det, helt enkelt, bli väldigt kostsamt.

Som företagare så vet man även - tyvärr - följande: finns det oklarheter och bristande kunskap så är det lätt att man blir lurad. Det finns alltid någon som kommer att försöka tjäna pengar och då spelar det sällan någon roll om det handlar om ett klassisk fulspel då exempelvis ett kontrakt upprättas.

Kort sagt: ju mer man kan och förstår om entreprenadjuridik - desto bättre är det; sett till att man kan undvika att förlora en massa pengar.

Lär dig själv genom böcker

Att anlita en jurist då? Visst, det finns naturligtvis ett värde i att anlita en jurist som bistår med kunskap. Frågan är vad det reella priset blir för den tjänsten? En jurist är ganska dyr och det är heller inte helt lätt att hitta någon som är nischad på ett så pass - i sammanhanget - smalt område om entreprenadjuridik. Vårt råd är att man som företagare skaffar sig kött på de egna benen genom att gå kurser - finns väldigt många bra sådana - och genom att läsa böcker som täcker in området och de mindre delarna som entreprenadjuridik består av. Här är några tips kring böcker som vi anser är bra att starta med:

  • Entreprenadjuridik - Anvisningar och Råd. Stig Hedberg.
  • Entreprenadjuridik- Rolf Höök.
  • Rättfallssamling i Entreprenadjuridik. Peter Degerfeldt.
5 May 2020