Så fungerar Sveriges lagar

Här hittar du allt som rör juridik, brott och straff

Brottmålsadvokat – tålamod och kunskap i ett

En brottmålsadvokats huvudsakliga uppgift är att försvara en person som har begått eller är misstänkt för ett brott. Yrket är kräver bland annat tålamod och goda juridiska kunskaper.

En brottmålsadvokats viktigaste uppgift är att försvara sin klient efter bästa förmåga. Vad betyder det? ”Efter bästa förmåga” är ett juridiskt begrepp som innebär att advokaten måste göra sitt allra bästa för att försvara sin klient oavsett brottet som begåtts. Detta görs givetvis i enlighet med svensk lag. Yrket är inte enkelt och kräver inte bara en lång och tuff utbildning, utan också personliga egenskaper såsom tålamod, integritet och medmänsklighet.

Ett brott kan ta olika former. Några av de vanligaste brotten är misshandel, skadegörelse och stöld.

Advokaten värnar om klientens integritet

En brottmålsadvokat är skyldig att värna om klientens integritet; något som kan kännetecknas av olika saker. Först och främst ska advokaten sätta in sig i situationen, informera sig om händelseförloppet och förbereda ett passande försvar. Allt som sägs klient och advokat emellan stannar mellan dem. Advokaten har tystnadsplikt oavsett vad klienten anförtror hen. Finns det inget band dem emellan kan ett försvar bli svårt att sammansätta.

Advokaten försvarar först sin klient inför tingsrätten. Ifall fallet går vidare till en högre instans fortsätter advokaten sitt arbete. Klienten har rätt att träffa sin advokat om denne sitter häktad, och då är mötet personligt (dvs ingen annan närvarar). Klienten bör alltid tala sanning med sin advokat och berätta på ett detaljerat sätt exakt vad som hänt. Detta krävs för att bygga upp ett bra försvar.

Försvar oavsett brottet som begåtts

Om du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige har du rätt till försvar oavsett vilket typ av brott du har begått eller är misstänkt för. Här är det viktigt att betona att det går att välja en egen advokat som ska sköta försvaret. I det fallet betalas arvodet av klienten själv. Många har inte finansiell möjlighet till att betala en sådan tjänst. Dessa personer får en så kallad offentlig försvarare. Denne både utses och betalas för av staten.

Den privata och offentliga försvararen har samma arbetsuppgifter - att arbeta aktivt med fallet de har tagit an. Båda två har samma juridiska bakgrund, dvs en avslutad 5-årig juridisk utbildning på svenskt universitet med en praktik som givit dem titeln advokat. Det som skiljer dem åt är att den ena jobbar för staten medan den andra arbetar i privat regi. Läs mer om brottmålsadvokater på denna hemsida: https://www.brottmålsadvokat.biz

4 Oct 2020