Så fungerar Sveriges lagar

Här hittar du allt som rör juridik, brott och straff

En konkurs drabbar personalen

Personalen kan drabbas hårt om företaget går i konkurs. Plötsligt blir de uppsagda och företaget kan inte betala ut någon lön längre. Då kan man få viss hjälp av den statliga lönegarantin.

Ibland ryktas det om att ett företag går dåligt, men konkursbeslutet kan ibland komma som en chock för personalen. De har inget annat jobb på gång och drabbas hårt ekonomiskt när deras anställning upphör. För att mildra konsekvenserna för personalen har svenska staten bestämmelser om en lönegaranti, som med ett visst belopp kan kompensera den som blivit uppsagd.

Några månadslöner och semesterersättning

Vid en konkurs är det tingsrätten som utser en advokat som konkursförvaltare. Denna förvaltare beslutar om hur konkursboets medel ska fördelas och hanterar också ärenden som kan gälla statlig lönegaranti. Det är svenska staten genom länsstyrelsen som sedan betalar ut beloppet.

Den anställde fyller i en blankett som ska skickas till konkursförvaltaren och man redogör för vilka lönekrav man har. Det gäller inarbetad semesterersättning och lön under uppsägningstiden. Oftast är det tre månadslöner som betalas ut. Den anställde har då tid att anmäla sig som jobbsökande på Arbetsförmedlingen och får ut semesterpengarna som redan är intjänade.

Det är inte roligt att bli arbetslös, men man blir inte ställd helt utan ersättning, eftersom den statliga lönegarantin täcker lönen under uppsägningstiden. I många fall kan man hitta ett nytt och liknande jobb snabbt, och i andra fall kan det faktiskt bli en företagsrekonstruktion. Då kan det hända att det nybildade företaget vid en omstart behöver få samma, rutinerade personal tillbaka igen.

18 Mar 2021