Så fungerar Sveriges lagar

Här hittar du allt som rör juridik, brott och straff

En vårdnadstvist kan oftast lösas med hjälp av en jurist

En vårdnadstvist vara enormt jobbigt för barnet och något som det kan vara bäst att försöka undvika. Barnet kan tvingas att vittna om sina föräldrar och märker missämjan mellan dem.

Det händer även att föräldrar pratar illa om den andra föräldern för att påverka barnet och kunna få ett övertag i vårdnadstvisten. Detta är självfallet inte bra för barnet som kan må väldigt dåligt. Innan man drar igång en vårdnadstvist för att få ensam vårdnad bör man tänka över ordentligt varför. Vad är anledningen till att man vill ha ensam vårdnad? Är skälen mer av praktisk karaktär eller rent känslomässiga? Tycker man att den ena föräldern är olämplig som vårdnadshavare måste man ha tydliga bevis som pekar på detta. Även om man får ensam vårdnad så påverkar inte detta umgänget med barnet som fortfarande kommer att få träffa den andra föräldern regelbundet.

Ensam vårdnad ska baseras på logik och inte känslor

Är motivet till ensam vårdnad logiskt, som exempelvis att samarbetet inte fungerar eller att den andra föräldern inte engagerar sig i barnet och ej heller vill, kan det vara en god idé att ansöka om ensam vårdnad. Ett barns tillvaro måste fungera och om föräldrarna inte kan samsas i viktiga beslut kan det vara bättre om vårdnaden ligger hos endast den ena föräldern. Vill man ha hjälp med att komma överens om vårdnaden av barnet kan man vända sig till familjerätten i den kommun där man bor. Att lösa administration och praktiska saker kring barnet brukar de flesta föräldrar kunna göra med kommunens hjälp. Men kommer man ändå inte överens kan det vara bra om endast en av föräldrarna har vårdnaden.

Det kan vara bra att upprätta ett umgängesavtal

Vill man ha ensam vårdnad ska man ta hjälp av en jurist specialiserad på familjerätt och vårdnadstvister. En bra jurist kan förklara de olika momenten och vad som händer om man inte kan komma överens och tvisten hamnar i domstol. De flesta föräldrar förstår hur uppslitande och jobbigt detta kan vara för barnet och kommer överens innan det behöver gå till rättegång. Även om en förälder får ensam vårdnad har den andra föräldern lika mycket rätt till umgänge med barnet. Detta kan juristen hjälpa till med och upprätta i ett avtal. Ett umgängesavtal är juridiskt bindande och den förälder som har vårdnaden av barnet kan då inte flytta ifall att detta skulle påverka avtalet och umgänget inte kan upprätthållas. Läs mer om vårdnadstvister på denna hemsida: https://www.vårdnadstvistt.se/

5 Jun 2020