Så fungerar Sveriges lagar

Här hittar du allt som rör juridik, brott och straff

Frågor och svar om bodelning

En bodelning är ofta en svår och komplicerad process som väcker många frågor. Här försöker vi i korta ord svara på några av dessa frågor.

Hur skiljer sig bodelning vid samboskap från en bodelning vid ett traditionellt äktenskap? I ett äktenskap ses i normala fall all egendom som gemensam. I ett samboförhållande är det bara de saker man skaffat tillsammans som ses som gemensamt. I samband med en skilsmässa sker alltid en bodelning, till skillnad från ett samboförhållande där minst en part måste kräva det vid en separation.

Hur lång tid tar en bodelning?

Det finns inga regler för hur en bodelning vid skilsmässa ska begränsas tidsmässigt. Men vid en separation från ett samboförhållande har parterna ett år på sig att begära en bodelning. Om någon av parterna strular och processen drar ut på tiden så kan man ansöka om en bodelningsförrättare som kommer att genomdriva bodelningen utan några dröjsmål.

Vad ingår i en bodelning?

Vid en äktenskapsskillnad (skilsmässa) ingår allt som inte gjorts till enskild egendom med exempelvis äktenskapsförord eller gåvobrev. Allt annat ingår, till och med sådant som makarna ägde innan de gifte sig.

Vad har en bodelningsman för uppgifter?

Bodelningsmannen är ett annat ord för bodelningsförrättare som ska genomföra en bodelning. Bodelningsmannen utses av Tingsrätten och tar fram ett förslag som då båda parterna får en månad på sig att sätta sig in och kommentera. Om ingen klagar under den tiden så kommer den föreslagna bodelningen att genomföras.

Var ansöker man om bodelning vid skilsmässa?

När parterna inte är överens går det att söka om bodelning vid Tingsrätten. Vid ansökan går det dessutom bra att föreslå en lämplig bodelningsförrättare.

Vad innebär partiell bodelning?

En partiell bodelning är när makar genomför en bodelning som avser vissa utvalda tillgångar under ett rådande äktenskap En sådan kan inte utföras vid en skilsmässa. En partiell bodelning ska alltid anmälas till skatteverket.

Vem har rätt till huset vid en bodelning?

Här finns det inget enkelt och heltäckande svar. När bodelningen genomförs är det ett flertal aspekter som måste vägas in när det handlar om bostaden, exempelvis om det finns barn med i bilden och om det anses viktigt att de ska bo kvar i huset.

24 Apr 2020