Så fungerar Sveriges lagar

Här hittar du allt som rör juridik, brott och straff

Har ni hamnat i en vårdnadstvist?

Har ni svårt att komma överens om vårdnaden om ert barn? Tar man hjälp av en familjerättsjurist kan man ofta lösa problemen genom medling. Det är viktigt att man utgår från barnets bästa.

Ofta uppstår en vårdnadstvist i samband med en separation och då man har svårt att komma överens om viktiga saker rörande det gemensamma barnet. Det kan exempelvis vara vilken skola barnet ska gå i eller var det ska bo och hur tiden mellan de olika föräldrarna ska fördelas. Men en vårdnadstvist kan även uppstå i ett senare skede om en av föräldrarna inte tycker att den gemensamma vårdnaden fungerar eller att den andra föräldern inte tar sitt ansvar. Ibland anser också den ena förälderns att barnet far illa eller riskerar att skadas hos den andra föräldern. Då brukar man ofta ansöka om enskild vårdnad.

Ibland är det bättre med enskild vårdnad

Upplever man problem med vårdnaden ska man söka hjälp så tidigt som möjligt för då ökar chansen att man kan lösa konflikten utanför domstol. Kommunens socialtjänst kan hjälp till och medla mellan vårdnadshavare men man kan även vända sig till en familjerättsjurist. I de fall man inte lyckas komma överens måste tvisten avgöras i domstol. Rätten utgår alltid från barnets bästa och vad föräldrarna vill har ingen betydelse. I Sverige anser man oftast att gemensam vårdnad är det bästa för barnet men inte alltid. Det kan exempelvis vara om den ena förälderns har missbruksproblem eller om barnet utsätts för psykisk eller fysisk misshandel. Mer information om familjerättsjurister hittar du här: familjerätthelsingborg.nu

26 Jan 2021