Så fungerar Sveriges lagar

Här hittar du allt som rör juridik, brott och straff

Inget arbete utan arbetstillstånd i Stockholm

Vill du ha ett arbete i Sverige? Har du fått erbjudande om arbete men saknar ännu arbetstillstånd i Stockholm? Kontakta då en jurist som kan hjälpa dig med de rätta pappren! Läs hur du gör!

När du inte är svensk medborgare kan du ändå ha goda möjligheter att få ett arbete i Sverige. Beroende på din situation kan det behövas olika typer av åtgärder och tillstånd innan du får ett arbetstillstånd i Stockholm. För att få hjälp med den legala delen och ordna riktiga och korrekta dokument är det bra att kontakta en juristbyrå. Alla utländska medborgare behöver inte arbetstillstånd. Om du exempelvis är EU-medborgare är det inte nödvändigt. Inte heller om du är i landet som student eller som gästforskare i vissa fall. Och har du permanent uppehållstillstånd behövs inget speciellt arbetstillstånd. Däremot behöver många andra skaffa detta viktiga dokument.

Advokat sitter med papper

Vad behövs för att någon ska få arbetstillstånd?

Ett arbetstillstånd ska i första hand sökas redan innan personen som ansöker befinner sig i Sverige. Detta är huvudregeln men det kan göras undantag. För att få ett arbetstillstånd i Stockholm krävs också att den som ansöker har ett giltigt pass. Vidare ska man ha blivit erbjuden ett arbete med normala svenska villkor vad gäller lön, arbetstider osv och arbetsgivaren ska vara beredd att teckna försäkringar. En bedömning kommer också att göras när det gäller förmågan att försörja sig på den erbjudna lönen. Ett arbete där lönen ligger på mindre än 13000 kronor i månadslön anses inte vara tillräckligt för att ge försörjning. Ytterligare ett fall då du har möjlighet att få arbetstillstånd i Stockholm är om du sökt asyl och fått avslag. Minst 14 dagar efter avslaget kan man söka arbetstillstånd. Det är en komplicerad process med ett arbetstillstånd och den största chansen att få tillstånd har du om du tar hjälp av en bra jurist.

Juristhjälp för bästa behandling och resultat

När du vill söka arbetstillstånd i Stockholm är det mycket viktigt att du ser till att få den bästa hjälp som finns att få. En kunnig och bra jurist ser till att göra det allra bästa arbetet med dina dokument och vet vilka papper och vilken information som behövs. Ditt första möte med en kompetent jurist kan du få utan kostnad och sedan får du hjälp genom hela processen. Det är väl värt kostnaden att anlita hjälp för myndighetskontakter. Välkommen att bidra i det svenska samhället!

31 Mar 2020