Så fungerar Sveriges lagar

Här hittar du allt som rör juridik, brott och straff

Kan man säga sanningen till en advokat?

Du är anklagad för ett brott och funderar på hur mycket du vågar berätta för din advokat. Kan man säga sanningen till en advokat?

Ja, man kan alltid säga sanningen då advokater alltid har tystnadsplikt. I de flesta fall kan advokaten hjälpa klienten att hitta bästa infallsvinkeln i målet. Men i vissa fall kan advokaten behöva bryta samarbetet då det annars skulle innebära att man går emot god advokatsed. 

Tystnadsplikt – men får inte gynna orätt

Om du går till en advokat och berättar något ska du kunna lita på att detta inte förs vidare. Advokaten har tystnadsplikt och kan därmed till och med riskera sin yrkestitel om detta bryts grovt. I de flesta fall är detta inte några bekymmer då information som advokaten får generellt kan gynna klienten. 

Samtidigt får en advokat, enligt god advokatsed, inte gynna orätt. Även om man förväntas följa klientens vilja får självklart inte lögner sägas i rätten. Här kan det alltså uppstå en intressekonflikt om personen avslöjar brottet för advokaten men samtidigt säger att man inte vill erkänna detta i domstolen. Ett annat problem uppstår om advokaten är helt övertygad om att den misstänkte ljuger och samtidigt lägger skulden på en oskyldig person. Även här skulle advokaten gynna orätt. 

Skulle en advokat hamna i en sådan situation måste personen säga upp sitt uppdrag. Det är helt enkelt omöjligt att både följa god advokatsed och följa klientens vilja. 

För att inte jurister ska förstå att klienten avslöjat sanningen måste advokaten hitta en ”ursäkt” till att man sagt upp uppdraget. Det kan handla om att man inte längre har förtroende, kommit i jäv eller annat. 

Berätta sanningen och hitta bästa lösningen

Som visas ovan kan sanningen sätta advokaten i en situation som innebär att uppdraget behöver sägas upp. Men samtidigt är sanningen ofta det bästa alternativet för att därmed kunna hitta en annan utväg i målet. 

En person som står anklagad för mord kan med advokatens hjälp kanske förstå att det egentligen borde vara vållande till annans död eller till och med självförsvar. Att inte berätta sanningen innebär ofta att åklagaren kan driva målet utifrån den fakta som finns utan att advokaten har något tydligt att jobba med emot detta. 

Ingen skyldighet att söka sanningen

Det kan låta paradoxalt men en advokat har inget krav på sig att aktivt ställa frågor som gör att hela bilden av händelseförloppet tydliggörs. I första hand ska advokaten företräda klienten. Det betyder att om klienten inte vill svara på specifika frågor så finns inget krav för detta. 

Advokaten ska följa klientens vilja

Grunden är att en advokat ska följa en klients vilja. Om man däremot ställs i en situation då man inte kan följa god advokatsed alternativt är helt oense om hur ärendet ska drivas behöver man därmed avsluta samarbetet. 

17 Dec 2019