Så fungerar Sveriges lagar

Här hittar du allt som rör juridik, brott och straff

Kompetent hjälp vid vårdnadstvist i Stockholm

En skilsmässa kan vara trist att uppleva, men ännu värre är det med en vårdnadstvist. För barnens skull bör samarbetet mellan föräldrarna fungera bra, om inte måste man anlita en advokat.

Vid en skilsmässa är det så många starka känslor som ska bearbetas, och ibland räcker det inte med den goda viljan. De allra flesta vill sina barns bästa, men tyvärr kan det uppstå så svåra konflikter mellan föräldrarna att man inte kan lösa sina problem. Då kan det kännas tryggt att man kan anlita en advokat specialiserad på vårdnadstvist i Stockholm. En utomstående kan ofta se saker på ett klarare sätt, och en advokat är ju dessutom utbildad för att kunna tala om vad lagen säger.

När man är osams om vårdnaden

Kanske vill båda föräldrarna ha ensam vårdnad om barnet, men det kan ibland vara så att en förälder inte alls vill ha någon kontakt. Det är förstås bra om det blir en harmonisk uppdelning, så att barnet får lära känna båda sina föräldrar och bibehålla kontakten med dem.

De fall då det är bra med ensam vårdnad är om en förälder är missbrukare eller kriminell. Men ibland är det känslomässiga saker inblandade, som hämnd eller bitterhet. Ibland kan en förälder vara psykiskt instabil och anklaga den andre för saker som aldrig har hänt. Om socialtjänsten har varit inblandad, kan även de göra misstag och och ta parti för en förälder som faktiskt ljuger. När det är problem i relationerna kan det vara säkrast att konsultera en advokat.

26 Dec 2020