Så fungerar Sveriges lagar

Här hittar du allt som rör juridik, brott och straff

Rätt att vistas i Sverige

Personer som söker asyl gör det av olika skäl. Oavsett om den asylsökande flytt från krig, vill undkomma förföljelse eller en naturkatastrof, kan en asyladvokat underlätta processen.

Många människor som söker asyl har en önskan om att komma till Sverige, eftersom landet är känt för goda samhälleliga värderingar och bra förutsättningar för ett gott liv. Alla som söker asyl i Sverige måste dock gå igenom en asylprocess, som har målet att fastställa vilken rätt personen har att uppehålla sig i landet. Det första steget i processen är att ansöka om uppehållstillstånd, alltså rätten att bosätta sig i Sverige. Utländska medborgare som inte kan visa upp ett uppehållstillstånd eller ett annat dokument som ger dem rätt att vistas i landet, riskerar att bli utvisade. Ett uppehållstillstånd kan också dras tillbaka om personen till exempel begår ett brott under sin vistelse.

Rätt till att arbeta

När ett uppehållstillstånd utfärdats är det dags att ansöka om arbetstillstånd, vilket också är en förutsättning för ett långsiktigt liv i Sverige. Dessförinnan bör dock personen som planerar att bo och arbeta i landet redan ha fått ett erbjudande om jobb, eftersom chansen att få arbetstillstånd annars är avsevärt mindre. Tillståndet kopplas nämligen till arbetsgivaren och den typ av arbete personen kommer att utföra. Asylprocessen är för många en prövande sak att gå igenom, och därför kan det underlätta att ta hjälp av en asyladvokat. En erfaren asyladvokat är väl bekant med alla bestämmelser på området, och kan därmed vägleda den asylsökande och säkerställa att allt går rätt till. Läs mer om Asylprocessen på denna hemsida: asyladvokatstockholm.se

4 Mar 2021