Så fungerar Sveriges lagar

Här hittar du allt som rör juridik, brott och straff

Vad är en vårdnadstvist?

När man talar om en vårdnadstvist avses hur man ska lösa problem med vårdnad om gemensamma barn. När föräldrar separerar delar man normalt på vårdnaden om barnen. Ibland blir det inte så.

I en skilsmässa är det ofta upprörda känslor inblandade. De vuxnas känslor gentemot expartnerns spiller ofta över på de gemensamma barnen, som då inte heller mår speciellt bra. Det är därför föräldrarnas vuxenansvar att lösa den uppkomna situationen. Vuxna behöver hantera sina känslor som just vuxna medan barn måste skyddas och hjälpas.

I vissa fall är det så att gemensam vårdnad inte alls fungerar. Det kan stå klart från början eller det kan framkomma en tid efter skilsmässan. Orsakerna kan till exempel vara att en förälder utövar fysiskt eller psykiskt våld mot den andra föräldern eller mot barnen. Det kan handla om missbruk och sjukdom. Det kan handla om bostadsorter som är alltför långt isär.

Hur går en vårdnadstvist till?

Man börjar med att anlita en jurist. Juristen går igenom vad som hänt och efter utredning och stämning är det tingsrätten som beslutar om vårdnaden. Det är viktigt att förstå att det är barnets intressen som ska tillvaratas, ingen annans. Det är också viktigt att inse att vårdnad inte rör umgängesrätt.

I en vårdnadstvist försöker man få fram så mycket information om barnets situation som möjligt. Ju äldre barnet är ju mer ska man också ta hänsyn till barnets uttalade vilja. Det är inte alltid lätt, men det är alltid värt att göra allt för barnets skull. Läs mer om vårdnadstvister på denna hemsida: vårdnadgöteborg.se

18 Feb 2021