Så fungerar Sveriges lagar

Här hittar du allt som rör juridik, brott och straff

Vad gäller för umgängesrätt?

Antalet skilsmässor ökar i Sverige och har så gjort under en längre tid. Det är något som kan ses ur både positiva och negativa aspekter. Dels så är det ett tecken på ett progressivt och modernt samhälle där man inte är bundna till varandra genom hela livet: fungerar inte ett äktenskap så ska man också ha möjlighet att skilja sig och söka lyckan på annat håll.

Men, en skilsmässa är även ett tecken på att många gifter sig, så att säga, enbart för att det är något som ska göras. Man försöker inte tillräckligt och ger upp äktenskapet för lätt. I många fall kanske man borde ha lärt känna varandra på djupet innan man gav varandra löftet om evig kärlek.

Vi får skilja oss och vi får göra detta utan att bli stigmatiserade. Men, det finns även en elefant i rummet som man måste rikta strålkastaren mot: skilsmässor där barn är med i bilden. För ett barn så innebär en skilsmässa ett hårt, känslomässigt slag. Föräldrarna väljer att gå åt varsitt håll och många barn tar själva på sig ansvaret - och skulden - för detta. Det finns all anledning att reflektera över detta. Särskilt om man även väger in att antalet vårdnadstvister ökat markant.

Glada barn ler mot kameran

Även vårdnadstvister ökar i Sverige

Varför sker då en vårdnadstvist? Det finns de som sker av rätt anledningar. Låt oss säga att pappan är missbrukare, våldsam, misshandlar barn och mamma både fysiskt och psykiskt och är kriminell. Det diskvalificerar honom som en bra, trygg vårdnadshavare - där måste en vårdnadstvist äga rum.

Men om pappan i fråga är en stabil familjefar, har en trygg inkomst och ett ordnat liv i övrig och där en vårdnadstvist äger rum enbart som en följd av bristande kommunikation mellan honom och mamman så skulle vi säga att den sker av fel anledningar. Detsamma om pappan i fråga träffat en ny kvinna och mamman söker hämnd av personliga skäl och inleder en vårdnadstvist enbart i syfte att skada, såra och straffa. Det är rent förkastligt.

Och, en sådan leder sällan fram till önskad effekt. Även om mamman - mot förmodan - skulle tilldelas ensam vårdnad så har barnen fortfarande rätt att spendera tid med pappan. Det är det som vår svenska umgängesrätt handlar om. Barn har - enligt den barnkonvention Sverige ratificerat - rätt att umgås med båda sina föräldrar.

Många vårdnadstvister sker i syfte att strypa umgänget mellan barn och den andra föräldern; men det är alltså förgäves som en följd av vår umgängesrätt. Det bör man tänka på. En annan sak gällande umgängesrätt gäller sabotage av detta.

Umgängessabotage är allvarligt

Umgängessabotage innebär att - vi fortsätter med exemplet - mamman förhindrar barnet från att träffa pappan. Det kan innebära att hon inte lämnar barnet, att hon - upprepade gånger - skyller på sjukdomar eller, helt enkelt, vägrar att låta barnet träffa sin pappa. Det kan även innebära att mamman smutskastar och pratar illa om pappan inför sitt barn - eller hittar på rena lögner i syfte att framställa sig själv i bättre dager. Allt detta är ett brott mot vår umgängesrätt och kan innebära ett vite och - på längre sikt - att man förlorar vårdnaden om barnen. Från statens sida så ser man att barn - även vid en skilsmässa - mår bäst av regelbunden kontakt med båda sina föräldrar. Om detta sedan inte innebär delad vårdnad är en sak - men umgängesrätt finns kvar och den ska respekteras. Inte minst för barnens skull.

Du kan läsa mer om detta ämne på denna sida: https://www.umgängesrätt.com

27 Feb 2020