Så fungerar Sveriges lagar

Här hittar du allt som rör juridik, brott och straff

Vad ger ringa narkotikabrott för böter?

Narkotika och bruk av detta är idag vanligare än på flera, flera år och vi tänkte reda ut lite kring detta; vad ger exempelvis ringa narkotikabrott för böter? Ett ringa narkotikabrott är vanligen något som handlar om eget bruk. Det vill säga; om du blir tagen under en utekväll, tvingas lämna ett urin- eller blodprov som visar sig vara positivt för benzo, kokain eller någon annan typ av narkotika så blir förmodligen straffet ringa narkotikabrott.

Ringa narkotikabrott är ett brott som minst ger böter och som maximalt kan ge fängelse i högst sex månader. Det vanliga är att man får ett strafföreläggande, erkänner detta och döms till böter. Hur höga dessa böter är beror dels på om brottet skett vid upprepade tillfällen, om det är första gången och även om hur pass stor inkomst/förmögenhet man har.

Som lägst så får man dagsböter i 30 dagar och där lägsta möjliga belopp är 50 kronor. Det högsta belopp som kan läggas på en dagsbot gällande ett ringa narkotikabrott är 1000 kronor. Man gör alltid en bedömning från fall till fall och för varje individ. Saker som man tar hänsyn till gäller inkomst, förmögenhet, eventuell försörjningsskyldighet samt ekonomiska förhållanden i övrigt. Lägsta belopp är alltså 50 kronor x 30 dagsböter - något som ger 1500 kronor.

juridik

Jämkning är ovanligt vid ringa narkotikabrott

Detta kan emellertid jämkas (sänkas) om en överklagan sker och där man bedömer att det finns särskilda skäl till varför en jämkning ska ske. Det är dock ingenting som är särskilt vanligt; normalt har man en restriktiv hållning i denna fråga och det är få som får detta beviljat.

Skulle man bedöma att 50 kronor i dagsböter a`trettio dagar är ett för tufft straff och skulle slå alltför hårt ekonomiskt så finns en möjlighet - men på det stora hela är detta något ovanligt.

Kan man få andra straff med ringa narkotikabrott?

Det är lätt att rycka på axlarna i samband med att någon döms för ett ringa narkotikabrott. Idag håller många en mer liberal syn på droger och så länge - som vid ett ringa narkotikabrott - det enbart handlar om eget bruk av den enskilde individen så bryr man sig inte så mycket. Vi har emellertid lagar och regler som står över den personliga åsikten om narkotika och så länge dessa finns så ska de också följas. Straffskalan för ett ringa narkotikabrott må vara lägre än vid andra brott, men det kan även adderas andra påföljder.

Som exempel på detta kan vi nämna att Transportstyrelsen kan utreda varje fall och att den myndigheten också har rätten att återkalla ett körkort. Detta enligt körkortslagen Kapitel 5 Paragraf 1. En sådan utredning sker alltid individuellt och på det stora hela så gör man en bedömning kring personens pålitlighet ur ett nykterhetshänseende. Som lägst kan ett körkort återkallas i en månad och som högst i tre år. Det är också värt att ha i åtanke. Ett ringa narkotikabrott kan påverka vardagen mer än man tror - även om det huvudsakliga straffet handlar om dagsböter.

21 Oct 2019