Så fungerar Sveriges lagar

Här hittar du allt som rör juridik, brott och straff

Vad innebär en arvsrätt?

Vad är en arvsrätt? Hur fungerar det? Kan någon som blir sur på sina barn, eller på sin make/maka, göra dem arvslösa? Betyder arvsrätt, helt enkelt rätt att ärva, eller betyder det något annat? Här reder vi ut begreppet och vad som ryms i det.

Frågor om vem som ska få ta hand om de saker som en anhörig som har dött, går långt tillbaka i människans historia. Ända sedan människan har funnits, troligen. I vissa stenålderskulturer begrov man personliga ägodelar tillsammans med den som hade dött. I Xing Hua-Tis grav i Kina, närmare bestämt i staden Xiang, i Kina, finns ett helt område som utgjorde grav åt kejsaren med det namnet. Han begravdes tillsammans med tusentals soldater tillverkade av keramik. Alla soldater var i mänsklig storlek och den jättelika graven grävs upp än i dag.

Så fungerar arvsrätt i Sverige

Så fungerar arvsrätten

I svensk historia förändrades "ärvdabalken" som den heter i lagen, förändrades senast 1958. Den stipulerar att makar alltid ärver varandra, med en fri förfoganderätt. Det innebär i korthet att den som är gift med den som har dött, ärver allt och får göra som hon, eller han vill med det som den döda har lämnat efer sig. Barn, som annars står näst i tur att ärva, får helt enkelt vänta på att den andra makan, eller maken dör. Först efter det ärver barnen.

Förutom i ett viktigt fall; och det är om den döda, har barn från ett tidigare förhållande, oavsett om barnens föräldrar var gifta med varandra, sambor eller inte alls, så ärver alltid de barnen vid dödstillfället. Alltså, har den döda barn från ett tidigare förhållande, plus är gift och har barn med den som den är gift med, så ärver makan, eller maken hälften, och barnen från det tidigare förhållandet ärver hälften av arvslotten. Det är detta som kallas arvsrätt.

Skulle testamente utesluta arvinge är det fel

Alltså; arvsrätten är antingen hälften av arvslotten eller det som testamenteras till en. Alla som har arvsrätt har rätt till lika delar i ett arv, eller till det som har testamenteras till en, finns det ett testamente, så följer man det, om det nu inte skulla vara så att testamentet på ett oriktigt sätt utesluter en arvinge ur testamentet. I så fall avgör arvsrätten vad var och en ska få. Skulle något sådant ske, är det bästa man kan göra, är att rådfråga en jurist som är duktig på arvsrätt och som kan föra ens talan, så att man som arvinge får det som man har rätt till, helt enkelt.

9 Dec 2019