Så fungerar Sveriges lagar

Här hittar du allt som rör juridik, brott och straff

Vanliga missar vid undersökningen

Vad omfattas egentligen av undersökningsplikten vid en husaffär? Först kan en köpare inte utkräva att en säljare ska ansvara för fel som köparen borde ha upptäckt vid en undersökning. Säljaren kan alltså endast hållas ansvarig för så kallade dolda fel, det vill säga fel som inte går att upptäcka med blotta ögat.

Det är svårt att ge ett generellt svar på vad som omfattas av den så viktiga undersökningsplikten, det är svårt att sätta upp en punktlista. Fall till fall gäller och allmänt är plikten hårdare när det handlar om ett äldre hus. Ett tips är att höra med en kunnig bostadsjurist som kan ge dig råd om vad som gäller för just den bostad som är aktuell för just dig.

Inga lagliga krav på besiktningsman

Det finns ingen lag på att en besiktningsman ska anlitas, men det rekommenderas eftersom de flesta saknar de kunskaper som behövs. Ingenting som kan upptäckas genom syn, hörsel och lukt kan räknas som ett dolt fel. Ska du undersöka huset själv, gör det noga. Finns något som är minsta misstänkt så måste det undersökas. Men för att verkligen vara säker på att undersökningsplikten är uppfylld så bör du ta hjälp av en erfaren besiktningsman.

Ett annat vanligt misstag är att inte lyssna på besiktningsmannen och inte följa dennes anvisningar. Ta fasta på vad personen säger, och gör extra undersökningar o han anser att det är lämpligt.

Inga krav på att göra hål

I de flesta fall ska man inte borra i ett hus eller göra andra ingrepp för att uppfylla undersökningsplikten, men om detta rekommenderas av besiktningsmannen så bör du göra det. Det är viktigt att inte slarva.

Det är heller inte ovanligt att köparen litar för mycket på säljaren och mäklaren. Säljaren har ingen generell upplysningsplikt om sådant som köparen kunna upptäcka genom undersökningsplikten. Men säljaren måste berätta om dolda fel som man känner till – men detta är ofta svårt att påvisa för köparen.

Läs alla papper noga innan affär

Slarva inte helle med att ta del av vad som står i prospekt, objektbeskrivning och även i köpeavtalet. Det finns ofta en klausul där du försäkrar att du haft möjlighet och också utfört en undersökning. Det förekommer också så kallade friskrivningsklausuler där du går med på att köpa huset i “befintligt skick” eller liknande

7 May 2020