Så fungerar Sveriges lagar

Här hittar du allt som rör juridik, brott och straff

Var hittar man stöd när skilsmässan är ett faktum?

Hur gör man när en vill skiljas men inte den andre? Vad gör man för att barnen ska få en så lindrig separation som möjligt och vem kan ge stöd och hjälp? Måste osämja lösas i en rättegång?

Många relationer tar slut för att den ena vill skiljas men kanske inte den andre. Känslor av sorg, ilska, stress och förvirring kan göra att det är svårt att tänka klart och att konflikter uppstår som är svåra att lösa. I sådana fall kan man få hjälp av familjerätten, som finns tillgänglig med råd och stöd såväl innan en konflikt uppstår som om den uppstått. I många fall kan en skilsmässa gå lugnt och smidigt till när båda parter får information om vad det är som gäller vid en separation. Avtal och upplägg för vårdnad och boende kan lösas utan rättegångar om båda parterna är ense. Men om man inte är nöjd så går det att driva ärendet till rätten.

Vårdnad och umgänge

Det går aldrig att hindra någon som vill skiljas, men om den ena parten motsätter sig skilsmässan så kan det bli en process som tar lång tid. En strid som är vanlig är den som handlar om umgänget, eller boendet, det vill säga hur många dagar och vilka dagar som barnet ska bo hos varje förälder. Det händer att detta blandas ihop med vårdnaden, men det är något mycket annorlunda. Vårdnad handlar om vårdnadshavare, det vill säga den som har ansvar för barnet. När det blir strid om vårdnaden så är det för att man anser att den ena föräldern är olämplig på grund av exempelvis missbruk eller vanvård. Det krävs mycket för att rätten ska ta ifrån en förälder vårdnaden, men däremot dömer rätten ofta i mål gällande umgänge.

Ge barnet en lugn separation

Vid en separation händer det att barnet tror att det är skyldigt till delningen. Det är därför mycket viktigt att man tar väl hand om barnet och att man försöker lugna sina eventuellt svallande känslor. Åtminstone framför barnet. Familjerätten ser också till barnets bästa och kan döma till mist vårdnad eller minskat umgänge, om de anser att föräldern inte är bra för barnet. Så det är viktigt att man gör allt man kan för att hålla en god ton mot den andre föräldern och ha en öppen och trevlig kommunikation med barnet som prioritet och fokus.

28 Mar 2020