Så fungerar Sveriges lagar

Här hittar du allt som rör juridik, brott och straff

Vårdnadstvist vid osämja mellan föräldrar

Barnuppfostran sägs vara det svåraste jobbet man kan ha. Även om ett barn är älskat av båda sina föräldrar så kan det finnas skäl till att endast den ene ansvarar för hens välfärd och uppväxt.

Något som kan få många föräldrar att rysa är ordet vårdnadstvist. När man skaffar barn så är det oftast något som man ser som det största man kan vara med om, och barnet är så klart det käraste man har. En vårdnadstvist handlar oftast om att den ene föräldern inte tycker att den andra är lämplig för att ta hand om barnet - något som inte behöver vara fallet när det handlar om boendetvister, en slags osämja som istället handlar om var barnet ska vara skriven eller hur uppdelningen av barnets boende ska se ut.

Innan man kommer så långt som att kalla det en vårdnadstvist så brukar man försöka lösa föräldrarnas oenigheter via socialkontoret. Det kan röra sig om en utredning eller enbart samtal där båda föräldrarna är närvarande. Är detta inte tillräckligt för att lösa problemen så kan man gå vidare till att anlita en advokat och begära ensam vårdnad - om man inte redan har det sedan barnets födsel.

Svårigheter att samarbeta

Under ett barns uppväxt är det många beslut som ska fattas. Förutom att fatta beslutet gällande var barnet ska vara skrivet och gå i skolan så är det mängder av andra beslut som ska tas. Det kan gälla åtgärder inom vården, inom skolgången samt alla de små dagliga besluten som ska fattas.

Om man har barnet boende hos sig på heltid eller merparten av tiden och man känner att den andre föräldern försvårar barnets uppfostran så kan det vara en klurig situation. Det kan då vara lättare för båda föräldrarna om en domstol får bestämma vem av dem som ska fatta de tyngre besluten i barnets liv.

Olämplighet inom föräldraskap

Det finns även fler anledningar till att en förälder kan få ensam vårdnad. Misshandel av en förälder eller barnet självt, grava psykiska tillstånd eller sjukdomar, missbruk, kriminalitet med mera är ibland anledning till ensam vårdnad. Det kan även finnas fall där den ena föräldern bor så pass långt bort att gemensam vårdnad försvåras. Sedan finns det fall där det inte är en av föräldrarna som begär den ensamma vårdnaden. Det kan vara ett förslag eller till och med ett krav från socialkontoret eller någon annan instans. Även om föräldern inte orsakat barnet skada.

7 Oct 2020