Så fungerar Sveriges lagar

Här hittar du allt som rör juridik, brott och straff

Vikten av att följa lagen

Även om man lever sitt liv enkelt och laglydigt så kan det hända något som gör att man behöver delta vid en rättegång av något slag. Men om det skulle ske så finns det en god hjälp som man kan få.

För att man ska veta hur man ska agera i olika situationer så finns det lagar och regler att följa. Skillnaden mellan en lag och en regel är att lagen har en större tyngd och är något som till och med kan handla om ett fängelsestraff. Men det finns även fler skillnader mellan de två.

Regler är något som man kan sätta upp i ett bostadsområde eller inom ett företag. Men när det gäller lagar så är det något som ska klubbas av riksdagen. Något som kan gå ganska fort om det rör sig om mindre lagar. Men som behöver passera två val om det rör sig om en grundlag. Därför kan man som medborgare känna sig trygg med att det som riksdagen beslutar om är välgrundat och något som alla partier i riksdagen har fått ge sin åsikt om.

Läs mer om brottmålsadvokat

Vem som är motpart

Det finns många olika mål som kan komma till en rättegång. Tvister mellan olika parter som grannar, kommun och boende, två föräldrar eller något annat liknande. I de fallen är det en part som driver frågan och om man vill så kan man när som helst välja att lägga ner åtalet. Men om det däremot är ett brottmål som det rör sig om så är det en helt annan sak. För då är det inte offret som står som motpart utan staten. Något som ger hela målet en helt annan tyngd och där det är lagtexten som ska följas till punkt och pricka. Utan någon påverkan av personlig åsikt eller önskan.

Olika sorters advokater

Som advokat kan man arbeta inom en mängd olika områden beroende på vad man har som intresse eller är speciellt bra på. Antingen man är en mindre eller större advokatbyrå så kan man välja om man vill specialisera sig eller ej. För det finns de advokater som inte enbart arbetar inom ett område. Likaväl som det finns de som endast arbetar med exempelvis familjeärenden eller brottmål. Skulle man råka ut för ett brott så behöver man dock inte oroa sig. Man kommer automatiskt att få en advokat som rätten utser, om man inte själv har en preferens. 

27 Nov 2020