Så fungerar Sveriges lagar

Här hittar du allt som rör juridik, brott och straff

Viktigt att själv välja offentlig försvarare

Det finns stunder i livet då det är viktigt att ha rätt person vid sin sida, som exempelvis om man är misstänkt för ett brott. I Sverige har man rätt att själv välja sin försvarsadvokat.

Är man misstänkt för ett brott som kan ge fängelse brukar domstolen alltid utse en offentlig försvarare. Men det är inte alls säkert att denna advokat har någon erfarenhet av brottmål eller mål liknande det man är misstänkt för. Därför bör man själv föreslå ett namn på en advokat som man vill ska representera en.

Det kan vara svårt att veta vilken advokat man ska anlita och ibland underlättar det att ta hjälp av vänner och familj för att hitta en riktigt skicklig försvarsadvokat. På de olika advokatbyråernas hemsidor står det vilken spetskompetens de har. Man kan också gå via advokatsamfundet där olika advokater finns listade efter sitt specialområde.

Intervjua advokaten vid första mötet

När man träffar advokaten första gången brukar man få redogöra för vad som har hänt och vad man är misstänkt för. Advokaten gör då en bedömning om den tror sig vara rätt person för uppdraget. Om advokaten inte tror att den kan göra ett bra jobb, eller inte har den tid att lägga ner som uppdraget kräver, brukar den kunna rekommendera en kollega.

Det är viktigt att man själv också ställer frågor till advokaten för att kunna skapa sig en uppfattning. Kommunikationen måste fungera och man måste känna förtroende för sin försvarsadvokat. Gör man inte det ska man välja någon annan. Läs mer om offentlig försvarare på denna sida: https://www.offentligförsvarare.se 

24 Nov 2020