Så fungerar Sveriges lagar

Här hittar du allt som rör juridik, brott och straff

Vilka rättigheter har du som anställd?

Det kan var svårt att förstå juridiken och vilka rättigheter man kan kräva och vilka man inte kan kräva som arbetstagare. Med en advokat vid din sida får du hjälp att reda ut tveksamheterna.

Att ha ett jobb är någonting de flesta strävar mot. Vi lever i ett system som mer eller mindre undantagslöst kräver att man arbetar för att kunna ha en inkomst och försörja sig. På så sätt är man som individ i samhället helt och hållet beroende av arbetsmarknaden och att ha ett jobb för att kunna överleva. Det gör också att man blir extra rädd om sin anställning när man väl har fått ett jobb. Till inget pris vill man bli av med jobbet och åter hamna på ruta ett i sitt arbetssökande. En anställning är en trygghet. Dessvärre innebär det för en del att man kanske accepterar saker i sitt avtal eller på jobbet som är arbetsrättsligt tveksamma.

Arbetsrättens fem områden

Den del av lagen som avgör och reglerar bestämmelserna för hur förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare ska se ut rent juridiskt kallas för arbetsrätt. I Sverige brukar vi dela in arbetsrätten i fem olika kategorier: kollektiv arbetsrätt, arbetstagarinflytandets reglering, anställningsförhållandets rätt, arbetsmiljörätten samt reglering kring arbetsmarknad.

Det är med andra ord i arbetsrätten som det avgörs vad som gäller för exempelvis kollektivavtal, hur länge du får arbeta och vad för typ av miljö på arbetet du behöver stå ut med. Med andra ord finns det en gräns för allting. Men det är inte alltid helt lätt att veta vad man har rätt till att kräva och vad man måste acceptera.

Känn till dina rättigheter

I somliga fall kanske man faktiskt accepterar en olaglig arbetsmiljö eller arbetstider som inte följer reglerna. Detta på grund av att man är rädd om sitt jobb och fruktar att ens anställning är i fara om man ifrågasätter det som chefen säger. Men du har faktiskt rätt till mer än du kanske känner till. Och det finns ingen anledning till att din chef ska komma undan med någonting olagligt.

I de fallen där man är osäker kan det vara värt att ta hjälp av en advokat eller ett juridiskt ombud. Man kan även be facket om hjälp att reda ut tvister kring exempelvis avtal, arbetsmiljö eller arbetstider. Precis som med övrig juridik är arbetsrätten inte alltid solklar och cheferna presenterar inte alltid dina rättigheter som du kan kräva på jobbet.

10 Sep 2020