Så fungerar Sveriges lagar

Här hittar du allt som rör juridik, brott och straff

Blogg

Sida 2

RSS

Kompetent hjälp vid vårdnadstvist i Stockholm

26 Dec 2020

En skilsmässa kan vara trist att uppleva, men ännu värre är det med en vårdnadstvist. För barnens skull bör samarbetet mellan föräldrarna fungera bra, om inte måste man anlita en advokat.

Vid en skilsmässa är det så många starka känslor som ska bearbetas, och ibland räcker det inte med den goda viljan. De allra flesta vill sina barns bästa, men tyvärr kan det uppstå så svåra konflikter mellan föräldrarna att man inte kan lösa sina problem. Då kan det kännas tryggt att man kan anlita en advokat specialiserad på vårdnadstvist i Stockholm. En utomstående kan ofta se saker på ett klarare sätt, och en advokat är ju dessutom utbildad för att kunna tala om vad lagen säger.

När man är osams om vårdnaden

Kanske vill båda föräldrarna ha ensam vårdnad om barnet, men det kan ibland vara så att en förälder inte alls vill ha någon kontakt. Det är förstås bra om det blir en harmonisk uppdelning, så att barnet får lära känna båda sina föräldrar och bibehålla kontakten med dem.

De fall då det är bra med ensam vårdnad är om en förälder är missbrukare eller kriminell. Men ibland är det känslomässiga saker inblandade, som hämnd eller bitterhet. Ibland kan en förälder vara psykiskt instabil och anklaga den andre för saker som aldrig har hänt. Om socialtjänsten har varit inblandad, kan även de göra misstag och och ta parti för en förälder som faktiskt ljuger. När det är problem i relationerna kan det vara säkrast att konsultera en advokat.

Få rätt hjälp med juridiken

26 Dec 2020

Vi alla har lagar och regler att följa, både som privatpersoner och företagare. Är man företagare har man dock andra regler att följa. Detta är inte helt enkelt och man kan behöva hjälp.

Som affärsjurist är området väldigt brett. De jobbar med många olika områden och har en bred kompetens inom ett brett område. Lagar och regler är till för att följas, men det kan vara svårt att hålla reda på allt. Ta hjälp av en expert på affärsjuridik i Göteborg för att få professionell hjälp av jurister eller advokater. Deras jobb är att de biträder företag. De kan även biträda andra juridiska personer. Deras arbete är väldigt brett och kan hålla på med allt från kontrakt, arbetsrätten, kollektivavtal, avskedande, uppsägning, skilsmässor och annat som har med familjerätten att göra.

Vem ska man kontakta?

Affärsjuristen är inte anställd av företagen de arbetar för. De flesta har en separat verksamhet eller är medlemmar i en juridisk byrå. Om du har ett specifikt ärende du behöver hjälp med, eller ett företag och behöver någon som hjälper till att hålla koll så att allt går rätt till, då kan du kontakta en affärsjurist. De kan vid första kontakt säga om de är rätt person för arbetet. Det är inte fel att ta hjälp av någon som kan alla regler som man behöver kunna när man har företag. Tar du hjälp av ett proffs kommer det inte att bli fel. Dessutom har du någon som kan hjälpa till med de olika avtal som ska skrivas.

Advokat som fokuserar på er

14 Dec 2020

Om ni behöver en advokat bör ni hitta en seriös firma som fokuserar på er. Hitta en advokat som hjälper er och finns vid er sida hela tiden. En advokat kan behövas om man är misstänkt för brott.

Juridik är stort och komplicerat. Den finns inom de mesta inriktningar man kan tänka sig; familjerätt, företagsrätt, upphovsrätt, brottmål mm. Är du anklagad för ett brott är det just en brottmålsadvokat du ska använda dig av. Denne hjälper dig med ditt ärende och finns där längs hela vägen.

Advokaten kommer att hjälpa dig som klient att vara förberedd inför eventuellt förhör. Advokaten för också din talan när du inte själv kan göra det. Skulle du bli dömd kommer även där advokaten hjälpa till med en överklagan. Advokaten ska finnas vid din sida och försöka bevisa dig oskyldig och i annat fall få ett rättvist straff.

Rätt till advokat

I Sverige har vi rätt till advokathjälp. Man får själv välja om man vill ta in en egen advokat eller bli tilldelad en av staten. Man får även lov att byta advokat under vägens gång. Det är viktigt att du känner att advokaten jobbar för dig och hjälper dig med ditt ärende. Väljer du en egen advokat hittar du många olika byråer när du söker på nätet. Välj en firma som är kunnig och proffsig på sitt jobb. Se även till att de har samma inriktning som ditt ärende. Är du osäker kan du maila dem så kan de svara om de är rätt advokatbyrå för dig. Läs mer om brottmålsadvokater på denna webbsida: https://www.brottmålsadvokathelsingborg.se 

Vikten av att följa lagen

27 Nov 2020

Även om man lever sitt liv enkelt och laglydigt så kan det hända något som gör att man behöver delta vid en rättegång av något slag. Men om det skulle ske så finns det en god hjälp som man kan få.

För att man ska veta hur man ska agera i olika situationer så finns det lagar och regler att följa. Skillnaden mellan en lag och en regel är att lagen har en större tyngd och är något som till och med kan handla om ett fängelsestraff. Men det finns även fler skillnader mellan de två.

Regler är något som man kan sätta upp i ett bostadsområde eller inom ett företag. Men när det gäller lagar så är det något som ska klubbas av riksdagen. Något som kan gå ganska fort om det rör sig om mindre lagar. Men som behöver passera två val om det rör sig om en grundlag. Därför kan man som medborgare känna sig trygg med att det som riksdagen beslutar om är välgrundat och något som alla partier i riksdagen har fått ge sin åsikt om.

Läs mer om brottmålsadvokat

Vem som är motpart

Det finns många olika mål som kan komma till en rättegång. Tvister mellan olika parter som grannar, kommun och boende, två föräldrar eller något annat liknande. I de fallen är det en part som driver frågan och om man vill så kan man när som helst välja att lägga ner åtalet. Men om det däremot är ett brottmål som det rör sig om så är det en helt annan sak. För då är det inte offret som står som motpart utan staten. Något som ger hela målet en helt annan tyngd och där det är lagtexten som ska följas till punkt och pricka. Utan någon påverkan av personlig åsikt eller önskan.

Olika sorters advokater

Som advokat kan man arbeta inom en mängd olika områden beroende på vad man har som intresse eller är speciellt bra på. Antingen man är en mindre eller större advokatbyrå så kan man välja om man vill specialisera sig eller ej. För det finns de advokater som inte enbart arbetar inom ett område. Likaväl som det finns de som endast arbetar med exempelvis familjeärenden eller brottmål. Skulle man råka ut för ett brott så behöver man dock inte oroa sig. Man kommer automatiskt att få en advokat som rätten utser, om man inte själv har en preferens. 

Viktigt att själv välja offentlig försvarare

24 Nov 2020

Det finns stunder i livet då det är viktigt att ha rätt person vid sin sida, som exempelvis om man är misstänkt för ett brott. I Sverige har man rätt att själv välja sin försvarsadvokat.

Är man misstänkt för ett brott som kan ge fängelse brukar domstolen alltid utse en offentlig försvarare. Men det är inte alls säkert att denna advokat har någon erfarenhet av brottmål eller mål liknande det man är misstänkt för. Därför bör man själv föreslå ett namn på en advokat som man vill ska representera en.

Det kan vara svårt att veta vilken advokat man ska anlita och ibland underlättar det att ta hjälp av vänner och familj för att hitta en riktigt skicklig försvarsadvokat. På de olika advokatbyråernas hemsidor står det vilken spetskompetens de har. Man kan också gå via advokatsamfundet där olika advokater finns listade efter sitt specialområde.

Intervjua advokaten vid första mötet

När man träffar advokaten första gången brukar man få redogöra för vad som har hänt och vad man är misstänkt för. Advokaten gör då en bedömning om den tror sig vara rätt person för uppdraget. Om advokaten inte tror att den kan göra ett bra jobb, eller inte har den tid att lägga ner som uppdraget kräver, brukar den kunna rekommendera en kollega.

Det är viktigt att man själv också ställer frågor till advokaten för att kunna skapa sig en uppfattning. Kommunikationen måste fungera och man måste känna förtroende för sin försvarsadvokat. Gör man inte det ska man välja någon annan. Läs mer om offentlig försvarare på denna sida: https://www.offentligförsvarare.se 

Anlita advokaten i tid

14 Oct 2020

Det är dumt att skjuta upp saker som borde göras direkt. Exempelvis att bli färdig till att skriva sitt eget testamente. Det måste göras i god tid och bör utformas på rätt sätt av en advokat.

Egentligen gäller det för alla viljeyttringar, inte bara testamenten, att man ska formulera dem klart och tydligt så att man undviker framtida tveksamheter och bråk. Det gäller lika mycket för samboavtal och för avtal mellan kompanjoner. När man inte kommer överens längre, finns det ett avtal att hänvisa till.

Beställ tid hos en advokat i Göteborg

Om du bor i västra Sverige är det naturligt att du anlitar en välrenommerad advokat i Göteborg. Det finns all anledning att så att säga se om sitt hus, antingen det gäller affärer eller privata angelägenheter. Det kan också gälla generationsskiften, försäljning och uthyrning av fastigheter och många andra frågor där det krävs att man skriver ett avtal. Testamenten är något som advokaten har stor erfarenhet av och ofta konsulteras för. Som sagt, det är bättre att vara förutseende och tänka till på vad man skriver, för det kan uppstå oförutsedda situationer längre fram.

Finns det flera syskon, måste det klart framgå vem som ska ärva vad. Speciellt om det är en fastighet som har överlåtits till ett av dem. Ska det räknas som förskott på arv, gåva eller köp? Hur ska i så fall syskonen kompenseras? Man får inte göra riktigt hur som helst med sin egendom när det gäller arv. Fråga din advokat i Göteborg, så får du svar även på detta.

Särkullbarn ska inte missgynnas

Det har instiftats lagregler för att skydda barn från att bli missgynnade om den ena föräldern gifter om sig och skaffar ny familj. Särkullbarnen har rätt att ärva sin förälder, och kan kräva att få ut sina pengar direkt efter bouppteckningen. Annars brukar barn få vänta med att få sitt arv tills båda föräldrarna är borta.

Detta kan ju bli väldigt fel om man inte skyddar styvföräldern. Många har fått flytta från hus och hem för att lösa ut särkullbarnen. Men det kan också vara så att särkullbarnen är trevliga och skötsamma, medan de egna barnen blir kriminella eller missbrukare. Hur gör man så att ens eget barn inte får ärva? Det kan man ju inte helt göra enligt lagen, men en advokat har sett och hört det mesta, och han kan hjälpa till att formulera skrivelser som är juridiskt hållbara.

Vårdnadstvist vid osämja mellan föräldrar

7 Oct 2020

Barnuppfostran sägs vara det svåraste jobbet man kan ha. Även om ett barn är älskat av båda sina föräldrar så kan det finnas skäl till att endast den ene ansvarar för hens välfärd och uppväxt.

Något som kan få många föräldrar att rysa är ordet vårdnadstvist. När man skaffar barn så är det oftast något som man ser som det största man kan vara med om, och barnet är så klart det käraste man har. En vårdnadstvist handlar oftast om att den ene föräldern inte tycker att den andra är lämplig för att ta hand om barnet - något som inte behöver vara fallet när det handlar om boendetvister, en slags osämja som istället handlar om var barnet ska vara skriven eller hur uppdelningen av barnets boende ska se ut.

Innan man kommer så långt som att kalla det en vårdnadstvist så brukar man försöka lösa föräldrarnas oenigheter via socialkontoret. Det kan röra sig om en utredning eller enbart samtal där båda föräldrarna är närvarande. Är detta inte tillräckligt för att lösa problemen så kan man gå vidare till att anlita en advokat och begära ensam vårdnad - om man inte redan har det sedan barnets födsel.

Svårigheter att samarbeta

Under ett barns uppväxt är det många beslut som ska fattas. Förutom att fatta beslutet gällande var barnet ska vara skrivet och gå i skolan så är det mängder av andra beslut som ska tas. Det kan gälla åtgärder inom vården, inom skolgången samt alla de små dagliga besluten som ska fattas.

Om man har barnet boende hos sig på heltid eller merparten av tiden och man känner att den andre föräldern försvårar barnets uppfostran så kan det vara en klurig situation. Det kan då vara lättare för båda föräldrarna om en domstol får bestämma vem av dem som ska fatta de tyngre besluten i barnets liv.

Olämplighet inom föräldraskap

Det finns även fler anledningar till att en förälder kan få ensam vårdnad. Misshandel av en förälder eller barnet självt, grava psykiska tillstånd eller sjukdomar, missbruk, kriminalitet med mera är ibland anledning till ensam vårdnad. Det kan även finnas fall där den ena föräldern bor så pass långt bort att gemensam vårdnad försvåras. Sedan finns det fall där det inte är en av föräldrarna som begär den ensamma vårdnaden. Det kan vara ett förslag eller till och med ett krav från socialkontoret eller någon annan instans. Även om föräldern inte orsakat barnet skada.

Arbete i Sverige, men behöver arbetstillstånd?

5 Oct 2020

Har du blivit erbjuden ett arbete i Sverige men saknar arbetstillstånd? Eller har ditt företag en tjänst för någon utanför EU, som behöver ett arbetstillstånd? Få hjälp med ansökningen.

Ibland finns den kompetens man behöver i ett företag, långt bort. Det kan vara en specialistkompetens som inte går att hitta i landet, eller en erfarenhet som saknas hemmavid. Ditt företag kanske har hittat den perfekta kandidaten, i en annan del av världen och erbjuder hen jobbet.

Men för att det ska bli verklighet krävs ett arbetstillstånd. Man kan locka med bra lön och andra förmåner, men främst vill man att alla papper ska vara iordning. Ta hjälp med att söka arbetstillstånd för din rekrytering. Det blir betydligt lättare att locka hit och ta emot arbetskraft när tillståndet är klart.

Vad krävs för att få arbetstillstånd?

Att göra ansökningen korrekt från början sparar mycket tid. Ta hjälp av en erfaren juridisk firma som lotsar dig förbi all pappersexercis och regelverk. Tillsammans kommer ni både ha större chans att få tillståndet beviljat och slippa dra det i långbänk. En jurist tittar på ansökan och gör en förhandsanalys och föreslår en lösning. Man kontrollerar också att den aktuella tjänsten utlysts på korrekt vis och att alla handlingar som krävs finns tillgängliga.

Firman tar då fram ett anställningserbjudande i enlighet med kollektivavtalen. De kontakter som krävs med det berörda landets ambassad och ambassaden i Sverige sköts av personal på juristfirman. Man kan få hjälp med att se över vilka försäkringar och annat som kan behövas inför ankomsten till Sverige. Migrationsverket kan komma med förfrågningar - firman hanterar dessa samt eventuella kompletteringar. Ärendet följs upp och du får aktuell status fram till att beslut är fattat hos Migrationsverket.

Att ansöka om arbetstillstånd som privatperson?

Har du fått ett jobberbjudande i Sverige, men saknar arbetstillstånd? Det kan vara bra att känna till vad som krävs för att få ett sådant tillstånd. Ta hjälp av en juristbyrå som har lång erfarenhet av vilka krav som ställs.

Några krav är till exempel att du ska ha ett giltigt pass, och du ska ha erbjudits arbete. Arbetet och lönen ska vara på samma nivå som kollektivavtalen inom branschen. Det arbete du har erbjudits ska göra det möjligt för dig att försörja dig i Sverige. Ett minimikrav är en lön före skatt på minst 13 000 kr. Arbetsgivaren ska också teckna sjukförsäkring och livförsäkring för dig när du väl börjar arbeta, liksom trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring.

Brottmålsadvokat – tålamod och kunskap i ett

4 Oct 2020

En brottmålsadvokats huvudsakliga uppgift är att försvara en person som har begått eller är misstänkt för ett brott. Yrket är kräver bland annat tålamod och goda juridiska kunskaper.

En brottmålsadvokats viktigaste uppgift är att försvara sin klient efter bästa förmåga. Vad betyder det? ”Efter bästa förmåga” är ett juridiskt begrepp som innebär att advokaten måste göra sitt allra bästa för att försvara sin klient oavsett brottet som begåtts. Detta görs givetvis i enlighet med svensk lag. Yrket är inte enkelt och kräver inte bara en lång och tuff utbildning, utan också personliga egenskaper såsom tålamod, integritet och medmänsklighet.

Ett brott kan ta olika former. Några av de vanligaste brotten är misshandel, skadegörelse och stöld.

Advokaten värnar om klientens integritet

En brottmålsadvokat är skyldig att värna om klientens integritet; något som kan kännetecknas av olika saker. Först och främst ska advokaten sätta in sig i situationen, informera sig om händelseförloppet och förbereda ett passande försvar. Allt som sägs klient och advokat emellan stannar mellan dem. Advokaten har tystnadsplikt oavsett vad klienten anförtror hen. Finns det inget band dem emellan kan ett försvar bli svårt att sammansätta.

Advokaten försvarar först sin klient inför tingsrätten. Ifall fallet går vidare till en högre instans fortsätter advokaten sitt arbete. Klienten har rätt att träffa sin advokat om denne sitter häktad, och då är mötet personligt (dvs ingen annan närvarar). Klienten bör alltid tala sanning med sin advokat och berätta på ett detaljerat sätt exakt vad som hänt. Detta krävs för att bygga upp ett bra försvar.

Försvar oavsett brottet som begåtts

Om du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige har du rätt till försvar oavsett vilket typ av brott du har begått eller är misstänkt för. Här är det viktigt att betona att det går att välja en egen advokat som ska sköta försvaret. I det fallet betalas arvodet av klienten själv. Många har inte finansiell möjlighet till att betala en sådan tjänst. Dessa personer får en så kallad offentlig försvarare. Denne både utses och betalas för av staten.

Den privata och offentliga försvararen har samma arbetsuppgifter - att arbeta aktivt med fallet de har tagit an. Båda två har samma juridiska bakgrund, dvs en avslutad 5-årig juridisk utbildning på svenskt universitet med en praktik som givit dem titeln advokat. Det som skiljer dem åt är att den ena jobbar för staten medan den andra arbetar i privat regi. Läs mer om brottmålsadvokater på denna hemsida: https://www.brottmålsadvokat.biz

Vilka rättigheter har du som anställd?

10 Sep 2020

Det kan var svårt att förstå juridiken och vilka rättigheter man kan kräva och vilka man inte kan kräva som arbetstagare. Med en advokat vid din sida får du hjälp att reda ut tveksamheterna.

Att ha ett jobb är någonting de flesta strävar mot. Vi lever i ett system som mer eller mindre undantagslöst kräver att man arbetar för att kunna ha en inkomst och försörja sig. På så sätt är man som individ i samhället helt och hållet beroende av arbetsmarknaden och att ha ett jobb för att kunna överleva. Det gör också att man blir extra rädd om sin anställning när man väl har fått ett jobb. Till inget pris vill man bli av med jobbet och åter hamna på ruta ett i sitt arbetssökande. En anställning är en trygghet. Dessvärre innebär det för en del att man kanske accepterar saker i sitt avtal eller på jobbet som är arbetsrättsligt tveksamma.

Arbetsrättens fem områden

Den del av lagen som avgör och reglerar bestämmelserna för hur förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare ska se ut rent juridiskt kallas för arbetsrätt. I Sverige brukar vi dela in arbetsrätten i fem olika kategorier: kollektiv arbetsrätt, arbetstagarinflytandets reglering, anställningsförhållandets rätt, arbetsmiljörätten samt reglering kring arbetsmarknad.

Det är med andra ord i arbetsrätten som det avgörs vad som gäller för exempelvis kollektivavtal, hur länge du får arbeta och vad för typ av miljö på arbetet du behöver stå ut med. Med andra ord finns det en gräns för allting. Men det är inte alltid helt lätt att veta vad man har rätt till att kräva och vad man måste acceptera.

Känn till dina rättigheter

I somliga fall kanske man faktiskt accepterar en olaglig arbetsmiljö eller arbetstider som inte följer reglerna. Detta på grund av att man är rädd om sitt jobb och fruktar att ens anställning är i fara om man ifrågasätter det som chefen säger. Men du har faktiskt rätt till mer än du kanske känner till. Och det finns ingen anledning till att din chef ska komma undan med någonting olagligt.

I de fallen där man är osäker kan det vara värt att ta hjälp av en advokat eller ett juridiskt ombud. Man kan även be facket om hjälp att reda ut tvister kring exempelvis avtal, arbetsmiljö eller arbetstider. Precis som med övrig juridik är arbetsrätten inte alltid solklar och cheferna presenterar inte alltid dina rättigheter som du kan kräva på jobbet.

När parter inte är överens

5 Aug 2020

Har du känt dig lurad efter köp av en vara eller tjänst? Vill du diskutera vem som har rätt? Som konsumenter kan man behöva ta hjälp av en jurist. Då får du hjälp med att tolka avtal och lagar.

Vems fel är det om en vara blir förstörd under transporten? Gäller prisuppgiften på varan i butiken? Hur många gånger kan en vara repareras innan kunden istället ska få tillbaka pengarna? Om du börjar fundera över saken finns det många tillfällen då vi kan känna oss osäkra på vad som gäller. Somliga gillar att diskutera saken och förväntar sig att vinna, medan andra är mer konflikträdda och inte vill ta upp frågan, även om man känner sig förd bakom ljuset. Vill du ha någon som företräder dig, så är det någon som kan försäkringsrätt du behöver.

En blandad kompott

I Sverige så är Skandia det äldsta försäkringsbolaget, grundat 1855. I samband med industrialiseringen kom behovet av att försäkra egendom och lösöre. En och annan började också fundera över pensionssparande och livförsäkringar. Allt sedan dess har intresset för den här delen av juridiken växt och ses som en viktigt del av samhället, precis som bank- och finansväsendet. Frågorna är stora och små. Ärenden som hanterats av Allmänna reklamationsnämnden ger en vink om de vitt skilda saker det kan vara tal om. Det kan vara stöld av en jacka på en restaurang, en matta förstörd på kemtvätten eller vem som har är skyldig att ta reda på om det krävs visum vid en mellanlandning, resenären eller flygbolaget.

Så här hänger det ihop

Alla har vi olika former av försäkringar, för bilen, huset eller barnen. Ibland är det ett krav att en försäkring tecknas, exempelvis när du köper en bostadsrätt eller ett fordon. Men de allra flesta av oss har inte läst det finstilta eller tagit till oss varenda detalj. Texterna är ofta ganska komplicerade att ta till sig och det är svårt att veta vad som egentligen gått snett om det skulle bli problem. Du kan förvänta dig att få hjälp med att förstå vad som hänt och om det är nödvändigt kan juristen hjälpa till att stämma försäkringsbolaget. Du kan få en första bedömning kring vad som är rimligt att förvänta sig av processen, och de utfall du kan förvänta dig. Självklart varierar kvaliteten på de jurister som står till buds. Ett råd är att hitta någon som är specialiserad inom det område som ditt fall gäller.

Det finns alldeles för många barn som far illa och behöver hjälp

25 Jun 2020

Vem kan hjälpa till när ett barn far illa? Har du varit med om att stå hjälplös inför ett omhändertagande? Vad är det som gäller egentligen? Vad säger lagen och kan man förstå den utan hjälp?

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt och en livsfrämjande miljö. Tyvärr är det så att vissa barn istället lever i en livshotande miljö. I de mindre extrema fallen är det kanske inte akut livshotande men kan ändå röra sig om en farlig miljö. De vuxna kan till exempel vara drogmissbrukare eller ha allvarliga psykiska problem. En del barn lever i hem där de blir utnyttjade sexuellt. Inget av detta är acceptabelt. Sedan finns det mindre allvarliga fall där det rör sig om en trådfin gräns mellan vad som är farligt eller acceptabelt. Så fort man ser ett barn fara illa kan man anmäla det så att en utredning görs.

Efter anmälan

Ansvaret att utreda en anmälan faller på socialstyrelsen. Man gör alltid noggranna utredningar innan ett barn tas omhand. Det är samhällets ansvar att att se till att alla barn i Sverige får ett tryggt liv med allt stöd och beskydd de kan behöva. Socialstyrelsen är alltså de som handlägger ärendet. Allt detta kallas för LVU, vilket betyder Lag med särskilda bestämmelser för Vård av Unga. För att man ska kunna tillämpa LVU är det tre förutsättningar som gäller: Missförhållanden i miljön eller den unga människans beteende Risk för att hälsa eller utveckling kan skadas hos den unge individen När omvårdnad och behövlig vård inte kan ske på frivillig basis

Behövlig vård betyder att den planerade vården ska vara väl genomtänk. Planeringen av den ska sträcka sig över en kort såväl som lång tidsperiod. Skulle detta inte kunna tillgodoses så kan ett omhändertagande vara nödvändigt. Barnet placeras då i ett annat hem där man bedömer att rätt vård och omsorg finns tillgänglig.

Advokater och försvar

Vad händer då om barnet eller föräldrarna sätter sig emot socialstyrelsens beslut? Man har alltid rätt att tilldelas någon som för ens talan i rätten. Detta kostar ingenting för den enskilde. Ett juridiskt ombud utses vanligtvis av domstolen men man kan också själv välja en LVU-advokat. Därefter blir det förhandlingar då man prövar socialstyrelsens beslut. Vittnen kallas in för att höras. De kan intyga att missförhållande råder eller det motsatta. Sedan tas ett beslut om det ska bli tvångsomhändertagande och placering i familjehem.

En vårdnadstvist kan oftast lösas med hjälp av en jurist

5 Jun 2020

En vårdnadstvist vara enormt jobbigt för barnet och något som det kan vara bäst att försöka undvika. Barnet kan tvingas att vittna om sina föräldrar och märker missämjan mellan dem.

Det händer även att föräldrar pratar illa om den andra föräldern för att påverka barnet och kunna få ett övertag i vårdnadstvisten. Detta är självfallet inte bra för barnet som kan må väldigt dåligt. Innan man drar igång en vårdnadstvist för att få ensam vårdnad bör man tänka över ordentligt varför. Vad är anledningen till att man vill ha ensam vårdnad? Är skälen mer av praktisk karaktär eller rent känslomässiga? Tycker man att den ena föräldern är olämplig som vårdnadshavare måste man ha tydliga bevis som pekar på detta. Även om man får ensam vårdnad så påverkar inte detta umgänget med barnet som fortfarande kommer att få träffa den andra föräldern regelbundet.

Ensam vårdnad ska baseras på logik och inte känslor

Är motivet till ensam vårdnad logiskt, som exempelvis att samarbetet inte fungerar eller att den andra föräldern inte engagerar sig i barnet och ej heller vill, kan det vara en god idé att ansöka om ensam vårdnad. Ett barns tillvaro måste fungera och om föräldrarna inte kan samsas i viktiga beslut kan det vara bättre om vårdnaden ligger hos endast den ena föräldern. Vill man ha hjälp med att komma överens om vårdnaden av barnet kan man vända sig till familjerätten i den kommun där man bor. Att lösa administration och praktiska saker kring barnet brukar de flesta föräldrar kunna göra med kommunens hjälp. Men kommer man ändå inte överens kan det vara bra om endast en av föräldrarna har vårdnaden.

Det kan vara bra att upprätta ett umgängesavtal

Vill man ha ensam vårdnad ska man ta hjälp av en jurist specialiserad på familjerätt och vårdnadstvister. En bra jurist kan förklara de olika momenten och vad som händer om man inte kan komma överens och tvisten hamnar i domstol. De flesta föräldrar förstår hur uppslitande och jobbigt detta kan vara för barnet och kommer överens innan det behöver gå till rättegång. Även om en förälder får ensam vårdnad har den andra föräldern lika mycket rätt till umgänge med barnet. Detta kan juristen hjälpa till med och upprätta i ett avtal. Ett umgängesavtal är juridiskt bindande och den förälder som har vårdnaden av barnet kan då inte flytta ifall att detta skulle påverka avtalet och umgänget inte kan upprätthållas. Läs mer om vårdnadstvister på denna hemsida: https://www.vårdnadstvistt.se/

Vanliga missar vid undersökningen

7 May 2020

Vad omfattas egentligen av undersökningsplikten vid en husaffär? Först kan en köpare inte utkräva att en säljare ska ansvara för fel som köparen borde ha upptäckt vid en undersökning. Säljaren kan alltså endast hållas ansvarig för så kallade dolda fel, det vill säga fel som inte går att upptäcka med blotta ögat.

Det är svårt att ge ett generellt svar på vad som omfattas av den så viktiga undersökningsplikten, det är svårt att sätta upp en punktlista. Fall till fall gäller och allmänt är plikten hårdare när det handlar om ett äldre hus. Ett tips är att höra med en kunnig bostadsjurist som kan ge dig råd om vad som gäller för just den bostad som är aktuell för just dig.

Inga lagliga krav på besiktningsman

Det finns ingen lag på att en besiktningsman ska anlitas, men det rekommenderas eftersom de flesta saknar de kunskaper som behövs. Ingenting som kan upptäckas genom syn, hörsel och lukt kan räknas som ett dolt fel. Ska du undersöka huset själv, gör det noga. Finns något som är minsta misstänkt så måste det undersökas. Men för att verkligen vara säker på att undersökningsplikten är uppfylld så bör du ta hjälp av en erfaren besiktningsman.

Ett annat vanligt misstag är att inte lyssna på besiktningsmannen och inte följa dennes anvisningar. Ta fasta på vad personen säger, och gör extra undersökningar o han anser att det är lämpligt.

Inga krav på att göra hål

I de flesta fall ska man inte borra i ett hus eller göra andra ingrepp för att uppfylla undersökningsplikten, men om detta rekommenderas av besiktningsmannen så bör du göra det. Det är viktigt att inte slarva.

Det är heller inte ovanligt att köparen litar för mycket på säljaren och mäklaren. Säljaren har ingen generell upplysningsplikt om sådant som köparen kunna upptäcka genom undersökningsplikten. Men säljaren måste berätta om dolda fel som man känner till – men detta är ofta svårt att påvisa för köparen.

Läs alla papper noga innan affär

Slarva inte helle med att ta del av vad som står i prospekt, objektbeskrivning och även i köpeavtalet. Det finns ofta en klausul där du försäkrar att du haft möjlighet och också utfört en undersökning. Det förekommer också så kallade friskrivningsklausuler där du går med på att köpa huset i “befintligt skick” eller liknande

Bra boktips om entreprenadjuridik

5 May 2020

Entreprenadjuridik är ett spännande - men svårt - ämne; vill man veta mer så kan vi ge några bra boktips om just entreprenadjuridik. Men först och främst: vad är egentligen entreprenadjuridik och hur kan man ha nytta av kunskap kring detta?

Entreprenad handlar om att en beställare anlitar en entreprenör för ett arbete som antingen sker till en fastställd taxa eller som innebär att man betalar löpande; arbete ska sedan levereras inom det tid man kommit överens om. Svårare än så behöver man faktiskt inte göra det då man förklarar entreprenad.

Däremot kan man säga att det finns olika delar av entreprenad och vi kan snabbt titta närmare på några av dessa. För att förstå entreprenadjuridik så måste man också se vilka områden som juridiken kan beröra och vad den involverar.

  • Totalentreprenad: Det innebär att du som beställare anlitar en och samma entreprenör för hela projektet. Ska du exempelvis göra om i ett badrum så låter du samma företag sköta allting istället för att anlita flera mindre företag för samtliga små projekt som inkluderas - exempelvis el, plattsättning, rörmokeri och så vidare. Totalentreprenad i större sammanhang - större byggnationer - handlar även om projektering. Det innebär att beställaren överlåter allt i entreprenörens händer och att således entreprenören har det fulla ansvaret att exempelvis följa de svenska byggregler som finns.
  • Styrd totalentreprenad. Samma sak som ovan, men där beställaren har lite mer makt över själva utförandet. Det kan exempelvis handla om vissa estetiska detaljer - hur ska balkongerna se ut och vilken färg ska det vara i trapphusen. Den styrda totalentreprenaden innebär också - såklart - mer av ett delat ansvar mellan entreprenör och beställare.
  • Underentreprenad. Det är inte ovanligt att en entreprenör inte klarar av att ta hand om ett helt projekt på egen hand utan där han måste anlita underentreprenörer som bistår vid delar av projektet. Dessa kommer inte att påverka beställaren utan ansvaret ligger på entreprenören som dels ska se till att alla lagar och föreskrifter följs och som dels också måste se till att arbetet blir klart enligt den överenskomna tidsplanen. Sett till det senare så är det därför inte ovanligt att olika underentreprenörer kallas in i slutskedet av ett projekt.

Entreprenadjuridik är snårigt

Där var några av de olika entreprenader som finns. Vi kan här även nämna exempelvis industrientreprenad och utförandeentreprenad som ytterligare exempel. Den gemensamma nämnaren mellan alla dessa former handlar om juridik. Alla har olika regler och alla former har samtliga stora pengar involverade i sig. Blir någonting fel så kan det, helt enkelt, bli väldigt kostsamt.

Som företagare så vet man även - tyvärr - följande: finns det oklarheter och bristande kunskap så är det lätt att man blir lurad. Det finns alltid någon som kommer att försöka tjäna pengar och då spelar det sällan någon roll om det handlar om ett klassisk fulspel då exempelvis ett kontrakt upprättas.

Kort sagt: ju mer man kan och förstår om entreprenadjuridik - desto bättre är det; sett till att man kan undvika att förlora en massa pengar.

Lär dig själv genom böcker

Att anlita en jurist då? Visst, det finns naturligtvis ett värde i att anlita en jurist som bistår med kunskap. Frågan är vad det reella priset blir för den tjänsten? En jurist är ganska dyr och det är heller inte helt lätt att hitta någon som är nischad på ett så pass - i sammanhanget - smalt område om entreprenadjuridik. Vårt råd är att man som företagare skaffar sig kött på de egna benen genom att gå kurser - finns väldigt många bra sådana - och genom att läsa böcker som täcker in området och de mindre delarna som entreprenadjuridik består av. Här är några tips kring böcker som vi anser är bra att starta med:

  • Entreprenadjuridik - Anvisningar och Råd. Stig Hedberg.
  • Entreprenadjuridik- Rolf Höök.
  • Rättfallssamling i Entreprenadjuridik. Peter Degerfeldt.

← Äldre inlägg